УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Урбана оаза


Руководилац Лабораторије:

 

Др Будимир Судимац, ванредни професор
Руководилац
Емаил: sudimac@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

Мр Бранко Павић, редовни професор

Др Радојко Обрадовић, ванредни професор

Др Владимир Михајлов, ванредни професор

Др Иван Симић, доцент

Др Ивана Ракоњац, доцент

Александра Угриновић, асистент

Др Александра Ђорђевић, асистент

Ана Зорић, асистент

Јана Петровић, студент докторских студија

Бојана Мијатов, студент докторских студија

Ана Николић, студент докторских студија


Урбана оаза представља покушај примене научних метода и нових приступа у реализацији архитектонских пројектата са елементима енергетске ефикасности, одрживости и модерног урбаног дизајна. Кроз истраживања просторно и програмски се редефинишу однос архитектуре и зеленила у архитектури кроз имплементацију нових технолошких решења, естетике и просторне организације, заједно са студијом флексибилности и прилагодљивости. Елементи вертикалног озелењавања су део интегративног архитектонског приказивања и основ су за идентификовање и решавање естетских архитектонских дилема и енергетских потенцијала архитектонских објеката. Тематски оквир односи се на истраживање вегетативних потенцијала као елемента урбаног дизајна третирајући га као део целовитог процеса енергетске оптимизације арихитектонских елемента унутар кога технолошки развој и развој свести о неопходности стварања и смањења коришћења традиционалних видова енергије омогућава коришћење потенцијала одређених урбаних тачака.