UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Morpho-lab: Laboratorija za morfologiju i tipologiju grada


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Vladan Đokić, redovni profesor
Rukovodilac
Email:vdjokic@arh.bg.ac.rs

 


Istraživači:

 

dr Ana Nikezić, vanredni profesor

dr Jelena Ristić Trajković, vanredni profesor

dr Milica Milojević, docent

dr Verica Krstić, docent

dr Anđelka Bnin-Bninski, naučni saradnik

dr Aleksandra Đorđević, asistent sa doktoratom

dr Mladen Pešić, asistent

Aleksandra Milovanović, istraživač saradnik

Miloš Kostić, asistent

Mirko Šćekić, student  doktorskih studija

 


U okviru Morpho-laba razmatraće se ključna morfološka obeležja gradskih prostora kao i njihova međuzavisnost sa funkcionalnim karakteristikama kao i kulturnim kontekstom u kome se nalaze. Morfološka obeležja razmatraće se tipološki, na osnovu ključnih karakteristika za njihovo razumevanje. Ukupni fenomen strukture grada posmatraće se morfogenetski odnosno u sklopu istorijskog kontinuiteta njegovog nastanka, razvoja i promena kroz vreme i na različitim prostornim nivoima. Cilj laboratorije odnosi se na usklađivanje istraživanja sa savremenim pravcima razvoja discipline u svetu, potenciranjem multidisciplinarnog pristupa savremenim temama koje se bave fenomenima morfologije i tipologije gradskih prostora.

Vesti