UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Inovaciona laboratorija održivog razvoja


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Ksenija Lalović, vanredni profesor
Rukovodilac
Email:ksenija.lalovic@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

Dr Ratka Čolić, docent

Dr Jelena Živković, vanredni profesor

Dr Biserka Mitrović, vanredni profesor

Vesna Cagić Milošević, redovni profesor

Dr Milena Kordić, docent

Dr Ljiljana Đukanović, vanredni profesor

Predrag Jovanović, asistent

Jovana Bugarski, asistent

Filip Petrović, asistent

Jelena Ilić, asistent

Dejan Todorović, asistent

Mirjana Barać, istraživač-pripravnik

Ivana Korica, istraživač-pripravnik

Ana Šabanović, student doktorskih studija

Filip Trgovčević, student doktorskih studija


Svrha inovacione laboratorije održivog razvoja je iniciranje interdisciplinarnog procesa kokreacije društvenih transformacija usmerenih ka inovacijama i strateškim akcijama koje doprinose održivosti ljudskih naselja. Cilj laboratorije je društveno odgovorno i proaktivno delovanje istraživača, u saradnji sa upravljačkim strukturama, profesionalnom zajednicom, zainteresovanim organizacijama i pojedincima motivisanih za inovativno i praktično delovanje u pravcu poboljšanja kvaliteta života u naseljima. U okviru laboratorije će se istraživati i eksperimentisati na polju ko-kreacije, ko-dizajna i ko-implementacije integralnih strateških projekata i politika održivog urbanog razvoja. Delovanje usmereno ka postizanju održivog razvoja neke teritorije predstavlja značajan izazov za društvo u celini, a strateške akcije i inovativne prakse predstavljaju polugu pokretanja društvenih transformacija i stvaranja socijalnog kapitala za dugoročne programe održivog razvoja. Zauzimanjem integralne perspektive posmatranja u okviru laboratorije će se kreirati i eksperimentalno sprovoditi pilot inovativne akcije i projekti.