УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ И НАСТАВНИКЕ!
Због организације догађаја Ноћ архитектуре на Архитектонском факултету – 03. октобар 2017. (16.00 – 22.00h) долази до измене у распореду наставе за понедељак 02.10.2017. и уторак 03.10.2017. године. Измењен распоред наставе можете преузети овде.

ОБАВЕШТЕЊЕ (26.09.2017)
Индивидуално осигурање за текућу школску годину сви студенти могу уплатити код представника студената на Факултету (висина уплате 500,00 дин), сваког дана до краја ове недеље од 12-14h у просторијама Студентског парламента Архитектонског факултета (СПАФ). Oбавезно понети индекс како би добили печат.

Више информација о упису: Упис студената у више године студија за 2017/18.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2017/18 (26.09.2017)
Списак студената за ОАСА-35080 Студио 03б – Вишепородично становање 2017/18

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2017/18 (25.09.2017)
Списак студената за модул АрхитектураМАСА-А23011 Студио М03А – Пројекат – 2017/18
Списак студената за модул УрбанизамМАСА-У23011 Студио М03У – Пројекат – 2017/18
Списак студената за модул Архитектонске технологијеМАСА-АТ23011 Студио М03АТ – Пројекат – 2017/18
Списак студената за модул Архитектонско конструктерствоМАСА-АК23011 Студио М03АК – Пројекат – 2017/18

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 2017/18 (25.09.2017)
Списак студената за МУАД-23061 Студио М03 АД – Пројекат – 2017/18

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ 2017/18 (25.09.2017)
Списак студената за МАСИУ-23041 Интегрални пројекат 03 – Интегралне урбане стратегије – 2017/18

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2017/18 (25.09.2017)
Спискови студената, распоред сала и термини за ОАСА-23060 Студио 01А – Породично становање – 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за ИАСА-23060 Студио 01А – Породично становање – 2017/18

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2017/18 (21.09.2017)
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-23020 Историја и теорија 3 – 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-23030 Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТУРА – 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-23040 Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ – 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-23050 Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – 2017/18

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 2017/18 (21.09.2017)
Спискови студената, распоред сала и термини за МУАД-23040 Изборни предмет 5 – Производ – 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за МУАД-23050 Изборни предмет 6 – Професионални контекст – 2017/18

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ 2017/18 (21.09.2017)
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСИУ-23050 Изборни предмет 5 /ЗАЈ-ИГ05/ – 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСИУ-23060 Изборни предмет 6 /ЗАЈ-ИГ06/ – 2017/18

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2017/18 (21.09.2017)
Спискови студената, распоред сала и термини за ОАСАИАСА-35070 Студио 03а – Развој пројекта – 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за ОАСАИАСА-35090 Изборни предмет 1 – 2017/18

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2017/18 (21.09.2017)
Спискови студената, распоред сала и термини за ОАСА-23072 Студио 01Б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина – Пројекат /ИГ1/ – 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за ИАСА-23072 Студио 01Б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина – Пројекат /ИГ1/ – 2017/18

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИАСА СТУДЕНТЕ IV ГОДИНЕ
Све курикулуме везане за јесењи – 1. семестар ИАСА 2017/18 – IV година студенти могу преузети на страници: Мастер академске студије Архитектура 2017/18 – I година
ИАСА курикулуми за 1. семестар биће накнадно додати.

УСЛОВИ ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2016/17.

Обавештење о условима и начину рангирања за упис у наредну школску годину 2016/17.
Услови за упис у II годину ОАС Архитектура 2016/17.
Услови за упис у II годину ИАС Архитектура 2016/17.
Услови за упис у II годину МАС Архитектура Модул А 2016/17.
Услови за упис у II годину МАС Архитектура Модул У 2016/17.
Условни модули за упис у II годину МАС Архитектура Модул АТ 2016/17.
Услови за упис у II годину МАС Архитектура Модул АК 2016/17.
Условни модули за упис у II годину МАС Интегрални урбанизам 2016/17.
Услови за упис у II годину МАС Унутрашња архитектура 2016/17.
Одлука о условима за упис у III годину ОАСA у школској 2016/17. години (13.07.2016.)
Одлука о условима за упис у III годину ИАСA у школској 2016/17. години (13.07.2016.)
Одлука о изједначавању испита за II и III годину Основних академских студија – Архитектура и Мастер академских студија – Архитектура (13.07.2015.)
Одлука о измени Одлуке о форми и садржају пријемног испита за МАС – Архитектура (13.07.2015.)

ПОНИШТАВАЊЕ ИСПИТА

Студенти који желе да пониште оцену и полажу испит у првом наредном року, неопходно је да дођу у Студентску службу како би пријавили исти.

Извод из Статута
Члан 93 Статута Архитектонског факултета
1. Студент који није задовољан оценом, стеченом након положеног испита, може је поништити, и
то само једном на једном студијском предмету.
2. Поништавање оцене врши се поновним изласком на испит у првом наредном испитном року.
3. Студенту се у случају из става 1. и 2. овог члана признаје оцена са поновљеног полагања.

ВРЕДНОВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Правилником о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник УБ“, број 172/13 и 180/14), уређују се услови и поступак вредновања ваннаставних активности студената Универзитета у Београду. Под ваннаставним активностима подразумева се свако релевантно ангажовање студента које није предвиђено студијским програмом, а чији се исход може дефинисати.

Према Члану 2. наведеног Правилника ваннаставне активности студената обухватају:
• ангажовање у раду органа и тела Универзитета и факултета;
• учешће у различитим облицима научноистраживачког и стручног рада на Универзитету и факултету;
• стручну праксу;
• добровољни рад у локалној заједници;
• такмичење на спортским манифестацијама;
• учешће на националним и међународним такмичењима;
• учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и конференција;
• ангажовање у раду и активностима студената са инвалидитетом;
• запажено учешће у различитим облицима културних, уметничких и спортских активности при установама и организацијама чији је оснивач Универзитет у Београду.

За детаљно објашњење вредновања ваннаставних активности погледати наведени Правилник.

НАПОМЕНЕ

Пријава за вредновање ваннаставних активности садржи:
• ПИСАНУ МОЛБУ/ЗАХТЕВ заведен на Архитектонском факултету,
• ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА.

Пријаве које не садрже ове прилоге неће бити разматране.

За студенте који су ангажовани у раду Архитектонског факултета као студенти сарадници неопходно је доставити одлуку Научно-наставног већа о ангажовању на одређеном предмету.

За учешће у раду Студентског парламента неопходно је доставити потврду председника парламента да је студент члан Студентског парламента током школске 2015/2016. године, као и списак свих чланова парламента.

Последњи дан за подношење пријаве за вредновање ваннаставних активности остварених током школске 2015/16. године је 18.04.2017. године.

Комисија за вредновање ваннаставних активности ће до 01.05.2017. размотрити све молбе и обавестити студенте о донешеним одлукама.

Документи:
Правилником о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник УБ“, број 172/13 и 180/14),
Правилник о допуни правилника о вредновању ваннаставних активности студената

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ

Предлог ранг листе за доделу студентских кредита и стипендија за школску 2016/17. годину
Обавештење за отварање рачуна у банци
Документација за менично покриће


Документоване приговоре на Предлог ранг листе за доделу студентских кредита и стипендија предати Студентској служби најкасније до понедељка, 26. децембра 2016. године Студентској служби факултета: Образац за приговоре


Спискови студената пријављених на конкурс за доделу студентских кредита и стипендија за 2016/17:
Списак студената ОАС – Студентске стипендије – Нови захтеви – 2016/17
Списак студената ОАС – Студентске стипендије – Наставак – 2016/17
Списак студената ОАС – Студентски кредити – Нови захтеви – 2016/17
Списак студената ОАС – Студентски кредити – Наставак – 2016/17
Списак студената ИАС – Студентске стипендије – Нови захтеви – 2016/17
Списак студената ИАС – Студентске стипендије – Наставак – 2016/17
Списак студената ИАС – Студентски кредити – Нови захтеви – 2016/17
Списак студената ИАС – Студентски кредити – Наставак – 2016/17
Списак студената МАС – Студентске стипендије – Нови захтеви – 2016/17
Списак студената МАС – Студентске стипендије – Наставак – 2016/17
Списак студената МАС – Студентски кредити – Нови захтеви – 2016/17
Списак студената МАС – Студентски кредити – Наставак – 2016/17


Рок за пријављивање на конкурс је од 01. до 31. октобра 2016. године. Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица достављена конкурсна документација неће бити разматрана:
Конкурс за доделу студентских кредита за школску 2016/17.годину
Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2016/17.годину

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

План активности за студенте I године студија (“бруцоше”) који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2017/18. години:
План активности – Студентски домови – 2017/18


Обавештење за студенте I године студија („бруцошеˮ) који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2017/2018. години

• Рок за пријављивање на конкурс је од 01.09. до 15.09.2017. године (осим недељом) од 8 до 15 часова, у Студентском дому „Карабурмаˮ, ул. Мије Ковачевића 7б.


Обавештење о конкурсу за пријем студената у установу Студентски центар ”Београд” за школску 2017/2018. годину

• Рок за пријаву на конкурс у СЦ Београд је:
– за студенте I године од 01.09. до 15.09.2017. године (пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе Служби смештаја у Студентском дому „Карабурмаˮ, ул. Мије Ковачевића 7б);
– за студенте осталих година студија од 15.09. до 31.10.2017. године;
– за студенте другог и трећег степена студија од 01.10. до 05.11.2017. године.

Е-МАИЛ И WI-FI СЕРВИС ЗА СТУДЕНТЕ

Упутство за подешавање студентског налога и параметара за приступ школском емаил и WI-FI сервису садржи:
– активирање корисничког налога и промена лозинке;
– коришћење Офис 365 услуге;
– подешавање емаил прегледача за коришћење емал сервиса;
– приступите интернету бесплатно путем бежичне везе са вашим школским налогом.

Обавезно пре коришћења сервиса морате активирати ваш налог. Коришћење е-Студент и Арх.Портал сервиса остаје исто као и до сада! Уколико имате нека питања можете се обратити нашој техничкој подршци (канцеларија 216) или на телефон: (011) 3218763.

УПУТСТВО ЗА ПОДЕШАВАЊЕ СТУДЕНТСКОГ НАЛОГА И ПАРАМЕТАРА ЗА ПРИСТУП ШКОЛСКОМ ЕМАИЛ И WI-FI СЕРВИСУ
СТУДЕНТСКИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

Превентивни прегледи студената за све студенте III године ОАСА и ИАСА 2016/17 (30.03.2017)
Превентивни прегледи студената који су уписали трећу годину студија школске 2016/2017. године, обавиће се у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, превентивни део Службе опште медицине, први спрат, соба 1.10.
Прегледи се обављају уторком и петком, од 29.03.2017. до 05.05.2017. у терминима:
• група од 10 студената предаје документа од 14.00 до 14.30h
• група од 10 студената предаје документа од 16.30 до 17.00h

Превентивни прегледи се не обављају током празника. Приликом доласка на преглед студенти су обавезни да понесу индекс и оверену здравствену књижицу.

Обавештење о превентивним прегледима за студенте III године ОАСА и ИАСА


Студентски систематски преглед за све студенте I године ОАСА и ИАСА 2016/17 (07.02.2017)
Обавезни превентивни прегледи студената који су уписали прву годину студија школске 2016/2017. године, обавиће се у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, превентивни део Службе опште мецицине, I спрат, соба 1.10 у периоду: од 09.02.2017. до 17.03.2017. године. Систематски преглед је обавезан за све студенте, без обзира на начин финансирања, само студенти старији 26 година нису у обавези да обаве овај преглед.

Приликом доласка на преглед студенти су обавезни да понесу индекс и оверену здравствену књижицу. Систематски прегледи се обављају радним данима у терминима и распореду који су истакнути на огласној табли студентске службе Архитектонског факултета.

Лекарски прегледи за усељење у студентске домове (12.09.2016)

УСАГЛАШАВАЊА И ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Све информације о усаглашавању и реализацији студијских програма и еквивалентности положених испита по различитим студијским програмима можете наћи овде:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет > О факултету > Документи > Одлуке

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА СТУДЕНТЕ СА ХЕНДИКЕПОМ

Центар за студенте са хендикепом је основао Универзитет у Београду, уз подршку Теленор фондације, а уз сарадњу са Удружењем студената са хендикепом из Београда. Центар је основан са намером да ради на унапређењу положаја студената са хендикепом, кроз креирање академског окружења погодног за сваку особу, уважавајући њене различитости и радећи на уклањању друштвених и других баријера.

Прилагођен превоз за студенте са хендикепом
Од октобра 2010. године Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду организује адаптирани превоз за студенте који се отежано крећу или користе колица. Возило је Центру донирао Делта хуманитарни фонд.

Вести из наставе