УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 3 – Увод у урбанизам Date: 09/09/2013 Кључне речи:

Модул 3 – Увод у урбанизам

Сумрак – белешка на Google Earth-у | http://www.panoramio.com/photo/39495169

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 3 – Увод у урбанизам: Курс 3.2. – Обликовање градских простора

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Петком, од 9:15 до 12:00.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја семинарског рада):
Према распореду.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Континуално вредновање рада студената у току семестра, формирањем семестралног портфолиа који садржи 14 тематских мапа, рађених после сваког предавања у амфитеатру као вид студентског реаговања, промишљања и меморисања у односу на изложену материју.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Разматрање теоријских поставки, метода и техника обиковања градских простора на одабраном полигону Београда.
Пројектни задатак / семестрални рад:
(а) КЈГП_Квалитети јавних градских простор
(б) УК_Урбанистичка композиција

НАСТАВНИЦИ:
мр Драгана Базик, редовни професор
мр Петар Арсић, редовни професор и
др Алексадра Ђукић, ванредни професор.

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
КЈГП_Бојана Симеуновић и Ивана Петров / 2 година МАСА
УК_Маја Милошевић / специјалистичке студије

БРОЈ КАБИНЕТА: КЈГП_342а и УК_253

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
КЈГП_кабинет 342а: петак 12-14
УК_кабинет 253: петак 12-14

ТЕЛЕФОН:
КЈГП_ +381 11 3218 719
УК_ +381 11 3218 753

ЕМАИЛ:
dbazik@gmail.com
arcoprojekt@gmail.com
adjukic@rcub.bg.ac.rs

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Обавезни предмет на коме студенти стичу основна знања о процесима обликовања грађене средине. На предмету студенти развијају елементарне способности за разумевање, анализу, формирање и трансформацију градских простора и амбијената.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ:
Обавезни предмет одржава се једном недељно са три часа предавања.
Настава траје 15 радних недеља у школи што значи да судент има на располагању 600 сати рада у току радних недеља за све предмете на првом семестру основних студија. Студент на предмету од 3 ЕСПБ располаже са 60 радних сати у току 15 радних недеља што значи да је за рад код куће предвиђено 15 радних сати, или 1,00 сат недељно, с обзиром да на предмету у школи студент ради три сата недељно.

Испитни рок траје 5 радних недеља што значи да судент има на располагању још 200 радних сати за припрему испита, консултације и полагање свих испита на првом семестру студија. Студент на предмету од 3 ЕСПБ има на располагању 20 сати за припрему, консултације и полагање испита у испитном року или укупно 2,5 радна дана.

Напомена: није дозвољено оптерећење студената веће од овако димензионисаног.

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА:
Предмет води наставник са више сарадника у зависности од броја формираних студија.
План рада на предмету одређује наставик – руководилац курса.
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи.
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

НОВО КУРИКУЛУМ: Курс 3.2. – Обликовање градских простора

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер