УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 342а

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко пројектовање и планирање; текстура градских простора

Драгана Базик је студирала и дипломирала на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и магистрирала у области Заштите и унапређења животне средине на Мултидисциплинарном центру Универзитета у Београду. Гостујући је професор на Шумарском и Саобраћајном факултету, Универзитета у Београду.

Активно се бави стручно-уметничким и научно-истраживачким радом у области урбанистичког пројектовања и планирања, а у домену методологије, обликовног и употребног потенцијала градског простора, инклузивног дизајна и примене савремене информатичке технологије.

Својe професионалне радове презентовала је на верификационим изложбама стручо-уметничких остварења под називом Сценографија градских простора (1998, 2003, 2008) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Излагала је на међународним изложбама: The 6th European Urban and Regional Planning Achievement Awords 2006, ECSP, The European Council of Spatial Planners, Севиља, новембар 2006, рад Regeneration of Derilict Site Autokomanda: Urban Design Framework; In favour of public space  European Prize for Urban Public Space 2006 Barcelona, јун 2006, рад The Нew Pedestrian Еnvironment in Belgrade Center  Kralja Milana Street. Међу више од 70 пројеката, конкурсних радова, студија и планова, као најзначајнија се издваја трансформација урбане текстуре кроз уређење јавних градских простора: реконструкција тротоара, тргова и платоа у 19 улица у централној зони Београда (2002-2008) и Плато Др Зоран Ђинђић у Суботици (2008-2011). За реконструкцију Улице краља Милана у центру Београда (2002), као пример инклузивног дизајна, добијено је Специјално признање на међународном конкурсу Access and Inclusion Award  Transport Services and Infrastructura у организацији European Conference of Ministers of Transport и European Disability Forum поводом 2003 / Године особа с инвалидитетом.

Учешћем у 12 научно-истраживачких пројеката остварила је коауторство у 23 научно-истраживачке монографије националног и међународног значаја. Била је члан Menagement Committee COST 358 пројекта под називом Pedestrian Quality Needs (2006-2010). У часописима и тематским зборницима публиковала је 50+ радова као аутор или коаутор. Аутор је књига под насловом Релацијски простор града: пројекат, текст, реализација (2008), Сценарио живота у граду: процес настајања градске сценографије (1996) и Понуда градске сцене: потенцијали микро-простора града (1996).