UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • dr Branislav Antonić

  By Arhitektonski fakultet on 03/02/2017
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 253 Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje, istorija urbanizma, urbanistička dimenzija stanovanja, mali i srednji gradovi Dr Branislav M. Antonić (1983) je asistent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirao (2008) i doktorirao (2018). Pre asistentskog zvanja bio radio je na fakultetu kao istraživač (2012-17). Stručno angažovanje je […]
 • Nikola Milanović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2016
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 249 Uža naučna (umetnička) oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonsko projektovanje, savremena arhitektura, zajednički prostori stambenih zgrada, kultura organizacija i psihologija rada u oblasti arhitektonskog projektovanja, procesa izvođenja i planiranja razvoja stanovanja. Nikola Milanović (1989), diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2013), trenutno je student doktorskih akademskih studija i radi u […]
 • arh. Jelena Marić

  By Arhitektonski fakultet on 08/09/2014
  Jelena Marić rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje 2008. godine, gde završava Osnovne akademske studije (2011) i Master akademske studije arhitekture–smer Urbanizam (2013), kada upisuje doktorske studije arhitekture. Od 2012. – 2014. godine radi kao saradnik u nastavi, a od 2014. godine kao asistent na Departmanu za Urbanizam Arhitektonskog […]
 • arh. Jelena Bogosavljević

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
 • Jovana Bugarski, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 15/08/2018
 • dr Snežana Vesnić

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2016
 • Aleksandar Grujičić

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/11/2017
 • Sonja Dedić

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/11/2017
 • dr Maja Dragišić

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2015
 • Boško Drobnjak, mast. inž. urb.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/04/2019
 • Dalia Dukanac

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2015
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 349 Uža naučna oblast: arhitektura i proces projektovanja Oblasti istraživanja: svakodnevnica u arhitekturi; alternativni modeli procesa projektovanja stambenog prostora Dalia Dukanac (1989) diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2013). Trenutno je u zvanju asistenta sa diplomom Master inženjer arhitekture dok pohađa doktorske akademske studije. Bavi se istraživanjem arhitekture stambenog prostora kroz teoriju i […]
 • Aleksandra Đorđević

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 01/10/2015
  Departman za urbanizam Broj kabineta: Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje, urbane studije Aleksandra Đorđević (1990) završila je Osnovne akademske studije Arhitekture (2012) i Master akademske studije Arhitekutra (2014) i Integralni Urbanizam (2014) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde je 2014. godine upisala doktorske studije. Diplomski rad sa programa Arhitektura nagrađen […]
 • dr Bojana Zeković

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 17/03/2015
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 243 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: bioklimatska i energetski efikasna arhitektura, principi i sertifikacija održive izgradnje Bojana Zeković (1987), diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (2010). Tokom studiranja stipendista Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka i Fonda za mlade talente. Tokom studija učestvuje i nagrađivana na […]
 • Snežana Zlatković, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 29/05/2018
 • Ana Zorić, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 21/03/2016
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 341a Uža naučna oblast: savremena arhitektura i arhitektonsko projektovanje Oblasti istraživanja: savremene teorije arhitekture i proces arhitektonskog projektovanja Ana Zorić, rođena je u Novoj Varoši 1990, gde završava osnovnu i srednju školu. Osnovne akademske studije Arhitekture završila je 2012, a Master akademske studije Arhitektura 2014. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde je […]
 • Jelena Ivanović

  By Arhitektonski fakultet on 11/01/2016
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 248 Uža naučna oblast: geometrija arhitektonske forme Oblasti istraživanja: teorija kategorija – koherencija , prosti politopi, kombinatorika, geometrija arhitektonske forme, geometrijska interpretacija matematičkih koncepata, parametarsko modelovanje korišćenjem grafičko-algoritamskog editora Grasshopper Jelena Ivanović (1985), diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.79 i stekla zvanje diplomirani matematičar, smer računarstvo i informatika (2010), […]
 • Isidora Ilić, mast. inž. arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/04/2019
 • Jelena Ilić, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 29/05/2018
 • Bojana Jerković-Babović

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2015
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 341a Uža naučna oblast: savremena arhitektura i arhitektonsko projektovanje Oblasti istraživanja: savremene teorije arhitekture i proces arhitektonskog projektovanja Bojana Jerković-Babović, rođena u Beogradu 1990. godine. Završila je Osnovne akademske studije (2012) i Master akademske studije – Arhitektura (2014) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Od 2014. godine je doktorand na ovom fakultetu. Državni stručni […]
 • Predrag Jovanović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 30/03/2016
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 011 Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje Predrag Jovanović (1987) je završio Osnovne akademske studije Arhitekture (2009) i Master akademske studije Arhitektura (2011) sa usmerenjem Urbanizam na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde je 2015. godine upisao doktorske studije. Po završetku Master studija angažovan je od strane […]