UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 350

Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada

Oblast istraživanja: energetska efikasnost arhitektonskih objekata

 

Tijana Žišić student je Doktorskih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde je završila Integrisane studije arhitekture (2021.) sa zvanjem Master inženjer arhitekture.

Od 2022. godine radi kao asistent na Departmanu za arhitektonske tehnologije.

Njeno istraživanje fokusirano je na energetsku efikasnost zgrada i bioklimatsku arhitekturu, sa akcentom na drvene i čelične konstrukcije.

Dala je doprinose kroz publikacije u domaćim i međunarodnim časopisima. Njena istraživanja, sprovedena u saradnji sa kolegama, prezentovana su na internacionalnim konferencijama, čime je predstavljen rad i aktuelnost istraživanja na Univerzitetu u Beogradu.

Pored akademskih dostignuća, autor je arhitektonskidž projektata koji su izlagani na međunarodnim izložbama i nedeljama dizajna, prikazujući inovativni pristup arhitektonskom projektovanju. Ove izložbe su obezbedile platformu za angažovanje šire publike i promovisanje održivih arhitektonskih praksi.

Tijana je realizovala nekoliko arhitektonskih projekata u Srbiji, u okviru nekoliko tima, pretvarajući teorijske uvide u opipljive rezultate. Ovi objekti ističu njenu stručnost u kreiranju energetski efikasnih i bioklimatskih dizajna koji zadovoljavaju savremene potrebe istovremeno osiguravajući buduću održivost.

Njena strast su arhitektonski konkursi u kojima učestvuje i istovremeno podstiče svoje studente da čine isto. Kao asistent, Tijana je posvećena mentorstvu sledeće generacije arhitekata, nudeći studentima spoj teorijskog znanja i praktičnog iskustva, istovremeno ih motivišući da rade na inovativnim idejama u koraku sa svetskim dostignućima u arhitekturi.