UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

TERMINSKI PLAN prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu doktorskih studija u školskoj 2020-2021. god. DRUGI UPISNI ROK

DAS DRUGI UPISNI

UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET
Komisija za sprovođenje, pripremu i ocenjivanje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu doktorskih studija:
– v.prof.dr Ana Nikezić, predsednica Komisije
– prof. dr Lidija Đokić
– v. prof. dr Marija Maruna
– v. prof.dr Vladimir Milenković

TERMINSKI PLAN

prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu doktorskih studija
u školskoj 2020-2021. god.
DRUGI UPISNI ROK
05. novembar 2020. PRIJAVA KANDIDATA
05. novembar 2020. 12-16h – intervju
09. novembar 2020. Objavljivanje preliminarne rang liste
09. novembar 2020. Podnošenje žalbi kandidata nadležnoj Komisiji do 14h
09. novembar 2020. Rešenja Komisije po žalbama kandidata u 16h
10. novembar 2020. Podnošenje žalbi kandidata Dekanu do 14h
10. novembar 2020. Konačna odluka Dekana po žalbama kandidata u 16h
10. novembar 2020. Objavljivanje konačne rang liste u 17h
11. novembar 2020 . UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH STUDIJA
Pripremila
v.prof.dr Ana Nikezić, predsednica Komisije