UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor u zvanje asistenta sa doktoratom: dr Dušan Stojanović, dipl.inž.arh. – izmena Referata Komisije

Izbor nastavnika i saradnika

21/11/2019

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Beograd, Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se  Referat Komisije br. 02-11/1-29 od 14.11.2019.  za izbor saradnika za užu naučnu oblast: Arhitektonsko projektovanje, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Dušan Stojanović, dipl.inž.arh., izabere u zvanje asistenta sa doktoratom, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Referat Komisije za izbor u zvanje asistenta na Departmanu za arhitekturu: dr Dušan Stojanović, dipl.inž.arh.