УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

21/11/2019

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат Комисије бр. 02-11/1-29 од 14.11.2019.  за избор сарадника за ужу научну област: Aрхитектонско пројектовање, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Душан Стојановић, дипл.инж.арх., изабере у звање асистента са докторатом, на Департману за архитектуру, за наведену област. Реферат Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање асистента на Департману за архитектуру: др Душан Стојановић, дипл.инж.арх.