UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

MAS-IIIROK

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija 2018/19. objavljene su u MAS INFORMATORU 2019:

INFORMATOR: Master akademske studije 2019/20.

Terminski plan

Prijavljivanje kandidata obaviće se u ponedeljak, 28.10. 2019. godine.

Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta:

Ponedeljak, 28.10.2019. godine u 20 sati.

Isticanje rasporeda kandidata po salama na oglasnoj tabli Fakulteta

UTORAK, 29. OKTOBAR 2019. godine u 8 sati.

ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA:

  • UTORAK, 29. OKTOBAR 2019. GODINE, U 10 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA – U RAČUNARSKOM CENTRU
  • UTORAK, 29. OKTOBAR 2019. GODINE, U 14 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA – U RAČUNARSKOM CENTRU

Kandidati su dužni da dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.

Isticanje preliminarne rang liste:

UTORAK, 29. OKTOBAR 2019. u 20 sati.

Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: sreda, 30. oktobar 2019. od 09 do 15 sati i četvrtak, 31. oktobar 2019. od 09 do 12 sati u sobi 206a.

Termin uvida u radove će biti naknadno objavljen.

Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu:

ČETVRTAK, 31. oktobar 2019. do 22 sata.

Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe:

petak, 01. novembar 2019. od 09 do 20 sati u sobi 206a .

Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu:

PONEDELJAK, 04. novembar 2019. do 12 sati.

Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta:

PONEDELJAK, 04. novembar 2019. do 13 sati.

Upis kandidata

Upis kandidata:

  • PONEDELJAK, 04. 11. 2019. u 13.30 sati. Prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis do popune svih mesta na svim studijskim programima, ispred sobe 205.
  • Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 05. novembra, do 14 sati, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
  • PONEDELJAK, 04. 11. 2019. u 14.30 sati, ispred sobe 205, prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.

UPIS 2019