UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Letnja škola: ILS_Innovative Learning Spaces 2018 – “A City For Everyone”, Algero, Italija (26.08-01.09.2018.)

2018_Inovative-Learning-Spaces_Alghero

Rok za ranu registraciju je produžen do ponedeljka, 25. juna 2018.

Architecture-at-Alghero_logo150px

Pozivaju se zainteresovani studenti osnovnih, master i doktorskih studija, da uzmu učešće u letnjoj školi ILS_Innovative Learning Spaces – “A City For Everyone”, koja će se od 26. avgusta do 01. septembra 2018. godine održati u Algeru (Parco Scientifico e Tecnologico Porto Conte Ricerche, Alghero), na Sardiniji u Italiji, u organizaciji Departmana za Arhitekturu, dizajn i planiranje Univerziteta u Sasariju (Department of Architecture, Design and Planning, University of Sassari) uz podršku Regionalnog istraživačkog centra Sardinije (Sardegna Ricerche) i u saradnji sa još trinaest vodećih internacionalih institucionalnih partnera, asocijacija i kompanija, među kojima je i naša škola, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu.

Treće izdanje letnje škole o inovativnim prostorima edukacije upućeno je stručnjacima, studentima i profesionalcima da kroz multidisciplinarni rad, razvijaju nove ideje i dizajniraju projektne predloge istraživajući nove didaktičke uloge prostora. Poimajući grad kao platformu za učenje (za razliku od dosadašnjeg shvatanja edukacije u okviru školskih objekata), gradski prostori predstavljaju mesto podsticaja saznajnih procesa i učenja.

Ovogodišnja tema je fokusirana na “grad za sve” podržavajući ideju da prostori edukacije moraju biti otvoreni i inkluzivni prema svima, a posebno prema svim onim subjektima koji često predstavljaju marginalnost u odnosu na društvenu dinamiku i standardizaciju procesa korišćenja i prisvajanja gradskih prostora.

Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu je jedan od partnera ove ugledne letnje škole, i naši studenti su oslobođeni plaćanja kotizacije za učešće na ovoj prestižnoj letnjoj školi.

Organizacija: Enric Batlle, Gonçalo Byrne, Valter Caldana, Arnaldo Cecchini, Patrick Fransen, Massimo Ferrari, Lacaton & Vassal, Giancarlo Mazzanti, Luca Molinari, Gianluigi Mondaini, Beate Weyland, Donatella Rita Petretto, Gro Rødne, Silvano Tagliagambe, Alessandro Zuddas, Augusto Marcelli, Zoran Đukanović, Pedro Rodrigues, Eduard Bru, Valter Caldana, Paolo Calidoni, João Nunes, Jo Noero, Giovanni Mazzitelli, Domenico D’Orsogna, Maria Salerno, Andreas Grøntvedt Gjertsen, i mnogi drugi.

Naučni direktor: Massimo Faiferri

Organizacioni odbor: Samanta Bartocci, Lino Cabras, Alessio Floris, Rosa Manca, Fabrizio Pusceddu, Francesca Rango

Rok za ranu registraciju: 15. jun 2018. 25. jun 2018.
Rok za kasnu registraciju: 15. jul 2018.

Za više informacija pogledati:
http://ils2018school.wixsite.com/uniss-eng i
https://www.architettura.aho.uniss.it/en/news/ilsinnovative-learning-spaces-2018-city-everyone

Innovative Learning Spaces 2018 – “A City For Everyone” – Poziv Innovative Learning Spaces 2018 – “A City For Everyone” – Poster