UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Festival Resonate 2018, Muzej savremene umetnosti, Beograd. | Foto: M.Bulatović

Resonate_2018_logo

Saradnja Arhitektonskog fakulteta sa festivalom Resonate 2018 u periodu 18-21. aprila 2018. godine u Beogradu.

Ovogodišnja saradnja Arhitektonskog fakulteta i festivala Resonate omogućila je studentima aktivno učešće na festivalu, u programskim multimedijskim događajima i praćenje konferencijskih predavanja istraživača, umetnika, teoretičara, edukatora naprednih hibridnih pravaca savremenih kreativnih industrija, postavljajući visoke standarde, vrednosti, kritička pitanja aktuelnih eksperimentacija i kreativnih produkcija u digitalnoj kulturi i umetnostima. Dijalog se odvija na liniji visoko tehnološke integracije naučnih inovacija različitih istraživačkih oblasti (inženjerstva u oblasti prirodnih i tehničkih nauka i društveno-humanističkih i kulturalnih tumačenja inovativnih tendencija) i umetničke audio-vizuelne, odnosno multisenzorne kritičke interpretacije i eksperimentacije.

Debata o pozicijama inovativnih tehnologija i instrumenata u naukama, umetnostima i kulturi u savremenom digitalnom dobu vođenim prvom i drugom generacijom digitalno inteligentnih kreativaca (Mario Carpo, 2017), kroz modele predavanja, prezentacija, projekcija, panela, radionica, performansa i neformalnih diskusija, formirala je mogućnost proširenja opsega razumevanja aktivnog i aktivističkog angažovanja digitalnih tehnologija u konstrukciji i kreiranju progresivnih kulturalnih, umetničkih i naučnih budućnosti.

Resonate-2018-odabrano---3-of-7

Organizator saradnje, asistentkinja dr Dragana Ćirić, sa studentima na festivalu Resonate 2018, u foajeu Muzeja savremene umetnosti, Beograd. | Foto: M.Bulatović

© Interactive Architecture Lab, Bartlett School of Architecture, UCL

Dati kolaborativni model studentima je omogućio izmene profesionalne pozicije od specijalizovanog arhitekte projektanta istraživača i praktičara ka drugim disciplinama i njihovim uticajima, višestrukim krosdisciplinarnim identitetima, obrazovnim programima i angažovanjima koji karakterišu savremene integracije kreativnih profesija i nove ekspertske profile u oblasti kreativne produkcije.

MediaLab okvir i formalne karakteristike kojima je dati model saradnje označen, uveli su u regularnu akademsku nastavu neke od budućih planiranih oblika njenog programiranja. Kao komplement istraživačkom teorijskom i ekperimentalnom radu na Master diplomskim akademskim studijama, organizovani su za studente II godine MA specifično tematski vezanih za sadržaj festivala, ali i studente ostalih godina koji su programskim temama pronalazili preklapanja i interesovanja, ugledne metodologije i umetničke prakse koje će unaprediti njihove dizajn pozicije i invencije, odnosno, pokrenuti neka od kritičkih pitanja.

Mario Klingemann – Portreti starih majstora koje je generisala veštačka neuralna mreža (GAN), 2018. | © Mario Klingemann
Mario Klingemann & Simon Doury – X Degrees of Separation, 2018. | © Google Arts & Culture

Unutar saradnje sa studiom A26. MASA-A24021-05: Master teza – KONTRAPUNKT: Muzička akademija, park Ušće, Beograd (Nastavnik: dr Dragana Vasiljević Tomić, van. profesor), fokus je bio postavljen na prostorno-soničke eksperimente i transfere – teorijske, inženjerske, umetničke – ali i druge oblike multisenzornih hibridizacija prostornog mišljenja i njihovim digitalnim ili analognim interpretacijama.

Rad u studiju i uža arhitektonska istraživanja dopunjena su aktuelnim naprednim studijama u oblasti integracije arhitekture i audio-vizuelnih umetnosti obuhvatajući njihovu visoko tehnološku, digitalnu sferu preklapanja, kao i upoznavanjem sa izvorima i procedurama vodećih digitalnih praksi i istraživanja, inicijatorima i/ili istraživačima i njhovim eksperimentacijama, potencijalnim društveno-humanističkim i regulatornim kontroverzama koje nastaju aktivnim razvojnim politikama u oblasti digitalnih tehnologija na svim poljima njihove primene, i konačno svetom/univerzumom kulture koja ovim putem kontinuirano menja svoje unutrašnje diskurse, metodologije i tehnike, i spoljašnje relacije sa postojećim svetom kulturalno-istorijskih referenci i normativne/standardizujuće aktuelnosti.

Forensic Architecture – Grenfell Media Archive, medijska arhiva i prostorna baza podataka o požaru u kome je izgoreo objekat The Grenfell Tower, 2018. | © Forensic Architecture

U ovom okviru, festival Resonate 2018 predstavljao je drugi segment istoimenog pratećeg programa rada u ovom studiju (prvi je izveden u uvodnom delu teorijskih istraživanja kroz predavanje-izveštaj i integraciju profesionalnih sugestija i inovacija predstavljenih na konferenciji Resonate: Thinking Sound and Space – Lisbon* uz kritička i naučna proširenja i komentare). Na ovaj način uspostavljen je objektivan dijalog između zvaničnog profesionalnog ekspertskog nivoa akademski teorizovanih i primenjenih tehnologija i alternativnih eksperimentlnih liderskih praksi u procesu svoje kritičke i teorijske definicije koje predvode inovativne linije kreativne produkcije trasirajući i arhivirajući svoja progresivna istraživanja.

Organizator/koordinator: dr Dragana Ćirić

*Festival Resonate i konferencija Resonate: Thinking Sound and Space – Lisbon su dva nezavisna događaja koja nemaju direktne međusobne veze osim što oba imaju reč resonate u svom imenu!