UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predavanje: Zaštita životne sredine u procesu urbanističkog planiranja – Kompleks “IMT” na Novom Beogradu

Urbanisticki-zavod-Beograda_logo

Predavanje:
“Zaštita životne sredine u procesu urbanističkog planiranja: Kompleks “IMT” na Novom Beogradu, u Generalnom urbanističkom planu Beograda, Planu generalne regulacije jedinica lokalne samouprave i Planovima detaljne regulacije “
Aleksandra Vezmar i Tanja Potkonjak
Petak, 09. mart 2018. godine u 14h, Amfiteatar AF

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu pozivaju studente osnovnih, master i doktorskih studija na drugo u nizu predavanja u sklopu saradnje Departmana za Urbanizam Arhitektonskog fakulteta i Urbanističkog zavoda Beograda na realizaciji nastave u školskoj 2017/18 godini, u skladu sa Protokolom o saradnji.

Predavanje “Zaštita životne sredine u procesu urbanističkog planiranja: Kompleks “IMT” na Novom Beogradu, u Generalnom urbanističkom planu Beograda, Planu generalne regulacije jedinica lokalne samouprave i Planovima detaljne regulacije “, Aleksandre Vezmar i Tanje Potkonjak iz Urbanističkog zavoda Beograda, održaće se u petak, 09. marta 2018. godine u 14 časova, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Povezan tekst:
Predavanje: Planski osnovi i smernice za izradu planova detaljne regulacije – Kompleks “IMT” na Novom Beogradu


Nova urbanost, globalizacija, kao i mogućnost dostizanja održivog razvoja, za svaku zemlju predstavlja veliki izazov. Naučna i stručna javnost se našla pred velikim brojem nerešenih pitanja i novih zakonskih regulativa i direktiva, kako svetskih, tako i domaćih, pri čemu je potrebno odrediti jasne ciljeve i strategije u pokušaju pronalaženja ravnoteže između stvarnih potreba jednog grada i njegovih mogućnosti na putu ka održivom urbanom razvoju.

Danas, u vremenu ubrzanog razvoja grada Beograda i donošenja hitnih odluka u pogledu različitih investicija i ulaganja, potrebno je prepoznati vredne prirodne karakteristike i resurse koje grad mora da štiti i da stvori uslove za njihovo racionalno korišćenje. U celokupnoj formi, u pogledu korišćenja zemljišta, izgleda grada i izgrađenog okruženja, odnosno u samoj urbanizaciji, aspekt zaštite životne sredine zauzima sve značajnije mesto u sklopu komponenti razvoja grada.

© Google Maps

Aleksandra Vezmar, urbanista planer u Grupi za životnu sredinu u Sektoru za strateško planiranje i razvoj, po završetku Geografskog fakulteta, od 1995. godine radi u Urbanističkom zavodu grada Beograda kao urbanista planer u Sektoru za strateško planiranje i razvoj. Reformiranjem Odeljenja za životnu sredinu, od 2005. godine, učestvuje u izradi brojnih studija i analiza, odnosno definisanju kriterijuma u oblasti prirodnih uslova i zaštite životne sredine za potrebe lociranja pojedinih namena, izradi urbanističkih rešenja u oblasti zaštite životne sredine i kao rukovodilac izrade i koordinacije strateških procena uticaja za planove u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja na teritoriji grada Beograda.

Tanja Potkonjak, urbanista planer u Grupi za životnu sredinu u Sektoru za strateško planiranje i razvoj, je zaposlena u Urbanističkom zavodu grada Beograda kao urbanista planer od 2007.godine i obavlja poslove u vezi zaštite životne sredine. Rukovodiolac izrade većeg broja Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Planova detaljne regulacije, Generalnog plana kao i Prostornih planova.

Profesionalni i stručni angažman pri razradi aspekta zaštite životne sredine i unapređenju održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u oblastima infrstrukture, saobraćaja, obnovljivim izvorima energije, oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, kao i nizu drugih. Učešće na izradi studija, analiza, stručne saradnje, i pisanje radova na domaćim konferencijama, iz oblasti zaštite životne sredine.

Istraživanje transformacija područja bivšeg industrijskog kompleksa IMT na Novom Beogradu odabrano je za semestralnu temu studije slučaja u okviru studijske celine Studio 02a Održive urbane zajednice na II godini Osnovnih akademskih studija arhitekture (OASA-24071: Održive urbane zajednice – Teorijska nastava – 2017/18 i OASA-24072: Održive urbane zajednice – Projekat /IG2/ – 2017/18) kojim rukovodi van.prof. dr Ksenija Lalović.

Urbanistički zavod Beograda je obrađivač Plana detaljne regulacije za ovo područje i delegiraće referentne eksperte za učešće u svim fazama razrade projekta u svojstvu profesionalne i konsultantske podrške, kao i u svojstvu konsultanata na javnoj Izložbi konceptualne postavke i završne prezentacije studentskih projekata.

Urbanisticki-zavod-Beograda_70-godina

Urbanistički zavod Beograda

Urbanistički zavod Beograda je javno urbanističko preduzeće osnovano od strane Skupštine grada Beograda za potrebe izrade planskih dokumenata od interesa za izgradnju i uređenje Beograda. Sarađuje sa institucijama nadležnim za urbanizam i planiranje u drugim evropskim gradovima, predstavnicima investicionih grupa i fondova ispred vlada drugih zemalja i različitim predstavnicima neprofitnog sektora na projektima u regionu. U 2018. godini Urbanistički zavod Beograda obeležava značajan jubilej Urbanistički zavod Beograda – 70 godina planiranja.