UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

BILJEG & PIKANTERIJE
Izložba radova studenata I godine
Galerija GrAF, Arhitektonski fakultet, III sprat
Izložba je otvorena do kraja oktobra 2017. godine

Pozivamo Vas na izložbu radova studenata prve godine Osnovnih i Integrisanih akademskih studija – Biljeg & Pikanterije, izložbu portreta napravljenih za potrebe zadataka na predmetima Vizuelna istraživanja i Transformacija grafičke forme.

Tema je, sa jedne strane istraživanje i simulacija studijske fotografije kroz prikaz sopstvenog portreta. S druge strane, u pitanju je transformacija grafičke forme, gde je forma lice. Produkt su serije fotografija, takozvanih “selfija”, koje za temu imaju prikazivanje različitih emotivnih stanja.

Organizacija:
Kabinet za vizuelne komunikacije 341

Učesnici u nastavi:
mr Dušan M. Stanisavljević, van. prof; Danira Sovilj, asistent; Dušan Popović, asistent; dr Vladimir Parežanin, saradnik; dr Vladimir Kovač, saradnik; Nemanja Antonijević, demonstrator; Katarina Simonovski, fotograf; Milica Urošević, fotograf


Povezani tekstovi:
Izložba: Preko crte – Galerija Graf
Izložba: Ko to tamo puši? – Galerija Graf
Izložba: Dijagram – Galerija GrAF
Izložba: Trte – Mrte, Geneza kreativnog promišljanja
Kurs 2.5. – Arhitektonska grafika: Izložba studentskih radova 2013/14
Izložba studentskih radova: STUDIJA PROSTORNIH ODNOSA
Izložba studentskih radova: Kurs 2.3. – Vizuelna istraživanja 2013/14