UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Publikacija: Instrumenti upravljanja integralnim urbanim razvojem na primeru grada Pančeva: katalog izložbe završnih radova generacije studenata 2014/2015

201415_MASIU_Katalog-studentskih-radova_00

Katalog završnih radova treće generacije studenata master akademskih studija – Integralni urbanizam 2014/15 Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, rađen u saradnji sa gradom Pančevom, prikazuje dvadeset šest završnih radova studenata master akademskih studija Integralni urbanizam vođenih od strane tri mentora, tri saradnika, tri nastavnika sa Departmana za urbanizam i tri nastavnika sa drugih departmana Arhitektonskog fakulteta.

Tema studentskih radova je “Instrumenti upravljanja integralnim urbanim razvojem”, sa fokusom na instrumentima za “Upravljanje urbanim razvojem na više nivoa vlasti”. Radovi su rađeni u saradnji sa konsultantskim timom sastavljenim od različitih aktera iz lokalnog konteksta, predstavnicima uprave grada Pančeva, kao i predstavnicima uglednih nacionalnih institucija iz oblasti planiranja i upravljanja urbanim razvojem – Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Inženjerske komore Srbije, JP “Urbanistički zavod Beograda” i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Radovi su predstavljeni u formi plakata, gde prvi plakat prikazuje master tezu, a ostali plakati vizuelni prikaz projektnih rešenja kao i proveru mogućnosti njihove implementacije. Projekti su prema svojim karakteristikama svrstani u sedam osnovnih tema i pokrivaju širok spektar podtema od značaja za razvoj instrumenata za upravljanje integralnim urbanim razvojem:

1. Grad koji živi na reci (Ekološki i socijalno senzitivno aktiviranje turističkih potencijala priobalja kao podrška ekonomskom razvoju Pančeva na primeru gradske šume: Zeleni meridijan Pančeva za upravljanje rizicima od poplava; Rebrendiranje kao instrument podrške održivom razvoju grada Pančeva – biofilna gradska plaža; Partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora kao instrument oživljavanja braunfild lokacije “Prvi parni mlin” u centar starih zanata; Lokalno strateško partnerstvo za unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća; Pilot projekat: uređenje kupališta)

2. Pravedan grad i aktivne zajednice (Formiranje centralnog udruženja za razvoj lokalnih zajednica u Pančevu kao podrška uključivanju građana u proces aktivacije javnih prostora na primeru Koteža 2; Odbor susedstva u aktiviranju neiskorišćenih javnih prostora u centralnoj gradskoj zoni Pančeva; Program podrške razvoju socijalnog preduzetništva kroz ustupanje praznih poslovnih prostora grada u starom gradskom jezgru Pančeva; Urbane bašte kao održiv način korišćenja zapuštenih prostora grada Pančeva)

3. Grad unapređene mobilnosti (Razvoj biciklističkog saobraćaja u Pančevu: priključivanje EuroVelo mreži)


Povezani tekstovi:
Publikacija: Integralni urbani projekti za upravljanje rizikom od poplava na primeru Obranovca: katalog izložbe završnih radova generacije studenata 2013/2014
Publikacija: Integralni urbani projekti za upravljanje rizikom od poplava na primeru Obranovca: katalog izložbe završnih radova generacije studenata 2012/2013
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat: Radionice 1 i 2
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat: Radionica 3
Publikacija: Inovativni metodološki pristup izradi master rada: doprinos edukaciji profila urbaniste


4. Grad kulture i aktiviranog nasleđa (Filmske turističke rute – kreiranje turističke infrastrukture na primeru dela starog gradskog jezgra grada Pančeva; Industrijski turizam kao instrument revitalizacije industrijskog nasleđa na primeru stare industrijske zone u Pančevu; Kreativne industrije kao instrument revitalizacije industrijskog nasleđa na primeru fabrike stakla u Pančevu – projekat fabrika kulture; Pozicioniranje kulturne ponude Pančeva u mrežu kulturne ponude dunavske rute; Revitalizacija industrijskog nasleđa- ostvarivanje institucionalne saradnje; Revitalizacija industrijskog nasleđa putem javno-privatnih partnerstava)

5. Zdrav, odgovoran i bezbedan grad (Mapiranje zagađivača u oblasti zaštite životne sredine i kreiranje GIS baze podataka na primeru Pančeva; Održivi sistem upravljanja opasnim otpadom iz domaćinstva i poljoprivrednih gazdinstva na teritoriji Pančeva; Integralni sistem upravljanja otpadom u Pančevu; Zgradnja biogasnog postrojenja na teritoriji grada Pančeva)

6. Dobar život na selu (Zadružno delovanje za podsticaj organske proizvodnje. Pilot projekat: ,,Zadruga organske proizvodnje u Dolovu“; Ruralni turizam kao činilac razvoja ruralnih područja na teritoriji Pančeva: studija slučaja – Ivanovo)

7. Dobro upravljanje (E-pa platforma razvojnih ideja; Pogušćavanje gradskih blokova kroz privatno-javna partnerstva; Integralno brendiranje kao instrument za unapređenje imidža grada Pančeva; Monitoring implementacije strategije razvoja novi model praćenja i izveštavanja)

201415_MASIU_Katalog-studentskih-radova_01

Izvodi iz recenzija:

“Simultano analizirajući društvene, tehnološke i ekološke potencijale i ograničenja koja prostor nudi i detektujući spremnost zajednice i lokalne uprave za unapređenjem trenutnog stanja, budući stručnjaci su pokrili čitav spektar mogućih aktivatora prostora – od turizma, kreativne industrije, revitalizacije i regeneracije industrijskog nasleđa, urbanog baštovanstva, raznih tipova preduzetništva, brendiranja, do efikasnih metoda ekološki odgovornog upravljanja i unapređenja prirodnog, urbanog i ruralnog okruženja. Rad na terenu i intenzivna interakcija sa brojnim akterima, kombinovani sa znanjem koje je stečeno na master programu, prestavljali su dobru osnovu za rad studenata, tako da njihovi projekti pružaju vrlo kvalitetne ideje, razvijene do visokog stepena aplikativnosti u prostoru i lokalnoj zajednici.”
dr Aleksandra Stupar, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

“Ova publikacija predstavlja krunu rezultata rada koji je osim očekivanog visokog kvaliteta u nastavi, doneo i niz novih oblika saradnje i prezentacije akademskog rada, inovacije u pristupu, sadržaju i formi, te stoga pruža priliku i za bolju komunikaciju među stručnjacima različitih profila – urbanistima, arhitektima, planerima, sociolozima, inženjerima, ali i političarima, naučnim istraživačima i drugima kojih se ova tema tiče.”
dr Biserka Mitrović, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

201415_MASIU_Katalog-studentskih-radova_13

201415_MASIU_Katalog-studentskih-radova_15

NASLOV: Instrumenti upravljanja integralnim urbanim razvojem na primeru grada Pančeva: katalog izložbe završnih radova generacije studenata 2014/2015
UREDNICI: dr Danijela Milovanović Rodić, dr Marija Marunadr Ratka Čolić
IZDAVAČ: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
RECEZENTI: dr Aleksandra Stupar, dr Aleksandra Đukić, dr Biserka Mitrović
DIZAJN: dr Milica Milojević, Jelena Radosavljević, Jovana Bugarski, Aleksandra Đorđević
GODINA: 2016.
JEZIK: srpski i engleski
DIMENZIJE: 22x33cm
STRANICA: 147
TIRAŽ: 200
ISBN: 978-86-7924-170-2
POVEZ: Mek povez

Sredstva za štampanje publikacije je obezbedio Grad Pančevo.

pancevo-grb-150px

2