УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Aldo-Rossi_panel

Aldo Rossi – пројекти | Илустрација © Јелена В. Атанасијевић

Позивамо Вас на предавање “Архитектура броја ɸ”, које ће одржати др Јелена В. Атанасијевић, дипл.инг.арх, у среду, 24. маја 2017. године у 17.00 часова у сали 226, на Архитектонском факултету у Београду.

Она ће на Мастер академским студијама из области Архитектуре, одржати предавање студентима прве године МАСА који похађају изборни предмет Архитектура: пројекат, објекат, детаљ, којим руководи доцент арх. Драган Марчетић.

О предавању

Архитектура броја ɸ
Кључне речи: естетика, архитектура, композиција

Кроз историју архитектуре, потврђено је да су сва ремек дела класичне архитектуре заснована на пропорцијама хармонијских односа непрекидне поделе. Златни пресек или пропорције Фибоначијевог низа заступљене су како на основама, фасадама, архитектонским елементима, тако и у дефинисању архитектонског склопа.

Примери познатих грађевина из периода Ренесансе, Неокласицизма и Савремене архитектуре указују на квалитет архитектонских композиција заснованих на Фибоначијевој естетици, као и на континуум у развоју архитектонског стваралаштва.

Представиће се ауторски пројекти знаменитих архитеката из различитих историјских периода, који су међусобно повезани: Andrea Palladio (1508-1580), Vincenzo Scamozzi (1548-1616), Karl Fridrich Schinkel (1781-1841), Le Corbusier (1887-1965), Frank Lloyd Wright (1867-1959), Richard Meier (1934), Aldo Rossi (1931-1997).

JelenaVAtanasijevic

доц. др Јелена В. Атанасијевић

Био

Ужа научна област: архитектура и урбанизам
Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање; естетика; архитектонска композиција; пропорције

Јелена В. Атанасијевић (1972), дипломирала је 1997. године на Архитектонском факултету у Београду. На истом факултету је магистрирала 2001. године са темом Пропорције архитектонских елемената у композицијама Ле Корбизијеа, Луиса Кана и Рихарда Мејера, а 2009. године и одбранила докторску дисертацију Пропорције у естетичкој перцепцији класичне архитектуре 20. века.

Као одговорини пројектант радила је у пројектним боироима ГП Казимир Вељковић, ЈП Дирекција за урбанизам, иностраној фирми DRC, предузећу Virtual Architecture. Поседује лиценце 200, 300, 381.

На Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу радила је најпре као асистент, а од 2013. године је запослена у звању доцента. Изводи наставу на предметима Пројектовање облика и Ентеријер кроз ликовну транспозицију. Хонорарно је радила на факултету Примењених уметности у Београду /основне и докторске студије/ академске 2014-15. и 2016-17, на предметима Пропорцијски системи и Пројектовање облика.

Аутор је и одговорни пројектант 44 архитектонских пројеката /20 реализованих/, 38 урбанистичких пројеката /15 реализованих/ и 30 пројеката ентеријера /20 реализованих/. Учесник-аутор је различитих студија истраживања у области Brownfield инвестиција и Технолошког парка Технис-Ниш у сарадњи са иностраном фирмом Ambero-Icon. Ауторске и коауторске радове излагала је на међународним Салонима урбанизма. Учесник је више међународних стручних конференција. Координатор је националног пројекта Интегративни модел развоја креативних индустрија у сарадњи са Бизнис Иновационим Центром од 2016. године.

До сада је имала једну међународну самосталну изложбу Fibonacci’s aesthetics in the works of illustrious authors of classical architecture, Ionian Academy, Крф, Грчка, 2016. и седам националних самосталних изложби. Покренула је секцију из области архитектуре у оквиру Међународног научног скупа Српски језик, наука и уметност (2016). Рецензент је радова часописа Наслеђе – Часопис за књижевност, језик, уметност и културу. Добитник је две међународне награде из области урбанизма.