UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Aldo-Rossi_panel

Aldo Rossi – projekti | Ilustracija © Jelena V. Atanasijević

Pozivamo Vas na predavanje “Arhitektura broja ɸ”, koje će održati dr Jelena V. Atanasijević, dipl.ing.arh, u sredu, 24. maja 2017. godine u 17.00 časova u sali 226, na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Ona će na Master akademskim studijama iz oblasti Arhitekture, održati predavanje studentima prve godine MASA koji pohađaju izborni predmet Arhitektura: projekat, objekat, detalj, kojim rukovodi docent arh. Dragan Marčetić.

O predavanju

Arhitektura broja ɸ
Ključne reči: estetika, arhitektura, kompozicija

Kroz istoriju arhitekture, potvrđeno je da su sva remek dela klasične arhitekture zasnovana na proporcijama harmonijskih odnosa neprekidne podele. Zlatni presek ili proporcije Fibonačijevog niza zastupljene su kako na osnovama, fasadama, arhitektonskim elementima, tako i u definisanju arhitektonskog sklopa.

Primeri poznatih građevina iz perioda Renesanse, Neoklasicizma i Savremene arhitekture ukazuju na kvalitet arhitektonskih kompozicija zasnovanih na Fibonačijevoj estetici, kao i na kontinuum u razvoju arhitektonskog stvaralaštva.

Predstaviće se autorski projekti znamenitih arhitekata iz različitih istorijskih perioda, koji su međusobno povezani: Andrea Palladio (1508-1580), Vincenzo Scamozzi (1548-1616), Karl Fridrich Schinkel (1781-1841), Le Corbusier (1887-1965), Frank Lloyd Wright (1867-1959), Richard Meier (1934), Aldo Rossi (1931-1997).

JelenaVAtanasijevic

doc. dr Jelena V. Atanasijević

Bio

Uža naučna oblast: arhitektura i urbanizam
Oblasti istraživanja: arhitektonsko i urbanističko projektovanje; estetika; arhitektonska kompozicija; proporcije

Jelena V. Atanasijević (1972), diplomirala je 1997. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirala 2001. godine sa temom Proporcije arhitektonskih elemenata u kompozicijama Le Korbizijea, Luisa Kana i Riharda Mejera, a 2009. godine i odbranila doktorsku disertaciju Proporcije u estetičkoj percepciji klasične arhitekture 20. veka.

Kao odgovorini projektant radila je u projektnim boiroima GP Kazimir Veljković, JP Direkcija za urbanizam, inostranoj firmi DRC, preduzeću Virtual Architecture. Poseduje licence 200, 300, 381.

Na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu radila je najpre kao asistent, a od 2013. godine je zaposlena u zvanju docenta. Izvodi nastavu na predmetima Projektovanje oblika i Enterijer kroz likovnu transpoziciju. Honorarno je radila na fakultetu Primenjenih umetnosti u Beogradu /osnovne i doktorske studije/ akademske 2014-15. i 2016-17, na predmetima Proporcijski sistemi i Projektovanje oblika.

Autor je i odgovorni projektant 44 arhitektonskih projekata /20 realizovanih/, 38 urbanističkih projekata /15 realizovanih/ i 30 projekata enterijera /20 realizovanih/. Učesnik-autor je različitih studija istraživanja u oblasti Brownfield investicija i Tehnološkog parka Tehnis-Niš u saradnji sa inostranom firmom Ambero-Icon. Autorske i koautorske radove izlagala je na međunarodnim Salonima urbanizma. Učesnik je više međunarodnih stručnih konferencija. Koordinator je nacionalnog projekta Integrativni model razvoja kreativnih industrija u saradnji sa Biznis Inovacionim Centrom od 2016. godine.

Do sada je imala jednu međunarodnu samostalnu izložbu Fibonacci’s aesthetics in the works of illustrious authors of classical architecture, Ionian Academy, Krf, Grčka, 2016. i sedam nacionalnih samostalnih izložbi. Pokrenula je sekciju iz oblasti arhitekture u okviru Međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, nauka i umetnost (2016). Recenzent je radova časopisa Nasleđe – Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu. Dobitnik je dve međunarodne nagrade iz oblasti urbanizma.