UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Publikacija: Održi grad: dizajn i održivi razvoj za pametnije i ekološki zdrave zajednice

Publikacija_Odrzi_grad_01_opt

Predstavljamo Vam publikaciju “Održi grad: dizajn i održivi razvoj za pametnije i ekološki zdrave zajednice”, u izdanju Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, autora asis. dr Tatjane Mrđenović i vanr.prof. dr Aleksandre Đukić. Ovo izdanje nagrađeno je drugom nagradom u kategoriji “Publikacije” 25. Međunarodnog Salona urbanizma, održanog od 08. do 12. novembra 2016. godine u Sremskoj Mitrovici.

“Monografija ‘Dizajn i održivi razvoj za pametnije i ekološki zdrave zajednice’ razmatra dizajn kao proces u kojem je moguće dejstvovati u dobu održivog razvoja sa ciljem integracije raznovrsnosti u umetničkoj i kreativnoj areni tolerancije prema različitostima. Danas urbanističko-arhitektonska struka ima ulogu omogućavanja pozitivnih i ekoloških promena na način podizanja kapaciteta interesnih strana i dizajniranja procesa participacije ka pametnijim rešenjima za zdravije zajednice.

Ekološka paradigma se razmatra u ekocentričnoj i antropocentričnoj poziciji u čijem se ‘zlatnom preseku’ spajaju kulturne tekovine, priroda, društveno-ekonomske i institucionalne premise. Izražena aktuelnost teme u domaćoj sredini odnosi se na uvođenje i definisanje lokalno primenljivih ekoloških principa građenja i upravljanja prostorom, sa naglaskom na integralnost svih sektora održivosti.

Naslov monografije odražava njenu strukturu i sadržaj. Ona obiluje dragocenim primerima iz prakse urbanih politika i strategija, urbanog planiranja i dizajna, upravljanja otpadom, energetske efikasnosti arhitektonskih objekata koji se diskutuju savremenim teorijsko-konceptualnim paradigmama, životnom veku zgrade u cilju ocene ekonomske efikasnosti i isplativosti ulaganja u različite varijante primene aktivnih solarnih sistema.

Celine koje je struktuiraju obrađuju relacije između urbanog dizajna, urbane regeneracije, upravljanja otpadom, lokalnih inicijativa kao i primene dizajna u energetskoj efikasnosti objekata. Stoga ona na holističan način obrađuje izazove dizajna u primeni ekoloških principa u građenju i upravljanju prostorom.”

Iz Predgovora publikacije – dr Tatjana Mrđenović i dr Aleksandra Đukić, urednice monografije

Odrzi-grad_AF_Mrdjenovic_Djukic_katalogSU

“…Delo donosi niz eksplicitnih naučnih rezultata koji se odnose na procese urbane regeneracije, različitih prostornih nivoa, sistematizujući dosadašnje teorijske pristupe, i dajući iskorake u odnosu na relaciju sa savremenim pristupima dizajnu za ekološki zdrave i pametnije zajednice koji i u domaćem kontekstu poprimaju prefiks integralni. Istraživanje koristi referentne domaće i inostrane izvore kao i zadovoljavajući broj autocitata koji svrstavaju ovu monografiju u istaknute nacionalnog značaja. Sa velikim zadovoljstvom preporučujem knjigu akademskoj i stručnoj javnosti kao i studentima različitih nivoa studija koji imaju vere u kontinuitet promena u procesima dizajniranja-modelovanja urbanih sistema i regeneracije…”
prof. dr Miodrag Ralević, Arhitektonski fakultet u Beogradu

“…Monografija ‘Održi grad: Dizajn i održivi razvoj za pametnije i ekološki zdrave zajednice’ ima karakter naučne monografije. Rezultati istraživanja prezentirani u monografiji predstavljaju sistematzovan teorijso-metodološki materijal, posebno aktuelan i sa aspekta njegove praktične primene. Monografija predstavlja značajan doprinos razumevanju primenljivih ekoloških principa građenja i upravljanja prostorom, sa naglaskom na integralnost svih sektora održivosti…”
dr Mila Pucar, nauči savetnik, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS

“…Ovo delo sa puno jakih argumenata zaslužuje da se pravovremeno uputi budućim stručnjacima, arhitektama, urbanistima i planerima i istraživačima urbanoloških tema, kojima će monografija urednika dr Tatjane Mrđenović i dr Aleksandre Đukić sa grupom autora obezbediti načelan istraživački podsticaj i dobro usmeravanje kroz njihove metodološke dileme i praznine u principima integralnog dizajna i održivog razvoj za pametnije i ekološki zdrave zajednice…”
prof. dr Ružica Bogdanović

Publikacija_Odrzi_grad_07_opt

Publikacija_Odrzi_grad_08_opt

NASLOV: Održi grad: dizajn i održivi razvoj za pametnije i ekološki zdrave zajednice
UREDNICI: dr Tatjana Mrđenović, prof. dr Aleksandra Đukić
IZDAVAČ: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
AUTORI: dr Tatjana Mrđenović, dia; dr Aleksandra Đukić, dia, i grupa autora (prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić; Tatjana Kosić, dia; mr Marija Grujić, dig; Jelena Petrović, M.Arh; Maja Nikolić, M.Arh; Blagica Petričević, M.Arh; Miloš Nikolić, M.Arh; Katarina Petrović, M.Arh; Kristina Petković, M.Arh)
GODINA: 2015.
JEZIK: srpski
DIMENZIJE: 21x21cm
STRANICA: 290
TIRAŽ: 300
ISBN: 978-86-7924-157-3
POVEZ: Mek povez
1