UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

201617_reklama-OAS_IAS_800x600_01_SEPT

Prijemni ispit u septembarskom roku

Obaveštavaju se zainteresovani za studije arhitekture da će prijemni ispit u septembarskom roku za upis na prvu godinu studijskih programa Osnovnih akademskih studija Arhitektura 2016/17. i Integrisanih akademskih studija arhitekture 2016/17. Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta biti održan u:

ponedeljak, 5. septembra 2016. godine u 10.00 časova.

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2016/17

Deo teksta iz INFORMATORA 2016 - septembarski rok

Na osnovu odredbe Konkursa za upis na osnovne akademske studije Univerziteta u Beogradu, u prvu godinu na studijske programe osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta, u septembarskom konkursnom roku, mogu se upisati 2 kandidata, državljanina Republike Srbije, koji su prethodno školovanje završili u inostranstvu u toku školske 2015/16 godine, a kojima nije izdato rešenje o nostrifikaciji diplome, zaključno sa 26.06.2016. godine.

Ovi kandidati se upisuju preko ukupne kvote iz dozvole za rad. Ukoliko ovi kandidati ne ostvare propisani broj bodova za budžetski status, fakultet ih može upisati i u statusu samofinansirajućeg studenta.

U drugom upisnom roku upisuju se i kandidati iz projekta Vlade Republike Srbije – ,,Svet u Srbiji” kao i „Srbija za Srbe iz regiona“. Ovi kandidati se upisuju, u skladu sa posebnim uputstvom Ministarstva, van kvote i u budžetskom statusu.

U prvu godinu na studijske programe osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Svi prijavljeni kandidati polažu jedinstveni prijemni ispit.

Prijemni ispit ima klasifikacioni karakter.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu na studijske programe osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta utvrđuje se na osnovu:

 1. Rezultata postignutog na prijemnom ispitu
 2. Uspeha postignutog u srednjoj školi

Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način:

 • Rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova.
 • Uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova.
 • Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva.

Pravo na upis stiču kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Ukoliko je kandidat stekao pravo na rangiranje na obe rang liste i rangirao se u okviru kvote za upis, ima pravo da bira na koji studijski program će se upisati i to u statusu prema rangu na odgovarajućoj rang listi.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.

 • Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 5.000,00 din.
 • Godišnja školarina, za studente prve godine studija koji plaćaju školarinu, utvrđena je u iznosu od 240.000,00 dinara.

Terminski plan - septembarski rok

 • Prijavljivanje kandidata obaviće se 01. i 02. septembra od 10 do 12 sati, u sobi 205, Arhitektonskog fakulteta.
 • Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima iz srednje škole, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta www.arh.bg.ac.rs
  petak, 02. septembar 2016. godine do 20 sati.
 • Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu u srednjoj školi (tehničke greške),
  subota, 03. septembar 2016. od 11-12 sati u računarskom centru arhitektonskog fakulteta.
 • ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA
  PONEDELJAK, 05. SEPTEMBAR 2016. GODINE, U 10 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU
 • Isticanje rasporeda kandidata po salama na oglasnoj tabli Fakulteta
  ponedeljak, 05. septembar 2016. godine u 8 sati.
 • Kandidati su dužni da u ponedeljak, 05. septembra 2016. godine dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.
 • Isticanje preliminarne rang liste najkasnije
  sreda, 07. septembar 2016. do 23 sata.
 • Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi
 • Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, isključivo lično, u pisanom obliku na obrascu koji će dobiti prilikom podnošenja žalbe, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste
  četvrtak, 08. septembar 2016. od 09 do 15 sati i petak, 09. septembar 2016. od 09 do 12 sati u sobi 215a.
 • Uvid u radove za kandidate koji su podneli žalbu Komisiji
  petak, 09. septembar 2016. u 14 sati u sali 217.
 • Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu
  petak, 09. septembar 2016. do 20 sati.
 • Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, isključivo lično, u pisanom obliku na obrascu koji će dobiti prilikom podnošenja žalbe, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata,
  subota, 10. septembar 2016. od 09 do 20 sati u sobi 215a .
 • Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu
  ponedeljak, 12. septembar 2016. do 11 sati.
 • Objavljivanje konačne rang liste fakulteta na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta www.arh.bg.ac.rs.
  ponedeljak, 12. septembar 2016. godine do 20 sati.

Upis kandidata - septembarski rok

Upis kandidata:

 • utorak, 13. septembar 2016. godine od 10 do 11 sati, u sobi 205. Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 13. septembra 2016. godine do 11 sati, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnoj rang listi.
 • utorak, 13. septembar 2016. godine u 12 sati ispred sobe 205, Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Osnovnih akademskih studija Arhitektura 2016/17. i Integrisanih osnovnih i master akademskih studija arhitekture 2016/17. objavljene su u INFORMATORU za septembarski rok:

INFORMATOR – septembar: OAS i IAS Arhitektura 2016/17.