УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

97440208_299439668082218_7107934428340420608_n

Пријава путем веб формулара је завршена!

ВЕБ ФОРМУЛАР

Кандидати који конкуришу за упис на основне и интегрисане академске студије полажу јединствен Пријемни испит који је класификационог карактера.

Полагањем Пријемног испита Кандидат има право конкурисања само на један или на оба студијска програма.

Пријемни испит се реализује у виду теста, у току једног дана, у једној смени, у трајању од највише три сата.

Тест се састоји из три дела:

 Први део теста – Општа култура усмерена на дисциплину архитектуре са посебним тежиштем ка разумевању и логичком закључивању, на коме Кандидат може стећи од 0 – 24 бодова. Први део теста се решава заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених.

 Други део теста – Логичко закључивање усмерено ка разумевању просторних односа релевантних за студије архитектуре, на коме Кандидат може стећи од 0 – 18 бодова. Други део теста се решава заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених.

 Трећи део теста – Просторно опажање и способност ликовног представљања усмерен ка решавању логичких проблема и замисли путем скице (цртежа), на коме Кандидат може стећи од 0 – 18 бодова. Трећи део теста се решава могућим доцртавањем и слободоручним скицирањем и на основу анализе заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених.

Кандидат на тесту може освојити максималних 60 бодова.

Пријемни испит има класификациони карактер.

 Право на рангирање ради уписа стиче Кандидат који је полагао Пријемни испит.

 Уколико број Кандидата који су уписали прву годину студија у првом конкурсном року (јун 2020. године) буде мањи од броја прописаног одлуком о броју студената за упис у прву годину студијских програма првог степена Архитектонског факултета, Архитектонски факултет ће најкасније до 17. јула 2020. године објавити број слободних места за други конкурсни рок.

КОНЦЕПТ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 Први део теста Пријемног испита (0-24 бодова) односи се на питања из ОПШТЕ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРЕ и састоји се из различитих питања са понуђеним одговорима из релевантних области за студије архитектуре. Тест је конципиран и конструисан тако да мери познавање релевантних области од интереса за студије архитектуре као области са којима су се Кандидати кумулативно упознавали током свог досадашњег формалног, самосталног образовања и информисања.

Овај део теста носи укупно 40% бодова од укупног броја бодова које је могуће остварити на Пријемном испиту.

 Други део теста Пријемног испита (0-18 бодова) односи се на ЛОГИЧКО РАЗУМЕВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА ПОМОЋУ ПРЕПОЗНАВАЊА, УПОРЕЂИВАЊА ИЛИ ЗАМИШЉЕНОГ ДОПУЊАВАЊА ПРОСТОРНИХ ЕЛЕМЕНАТА. Циљ овог дела теста је утврђивање способности Кандидата у разумевању логике простора, међусобних односа елемената у простору и просторних односа релевантних за студије архитектуре. Други део теста се решава заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених, као и замишљеним допуњавањем логичких просторних елемената уз могућност слободоручног скицирања решења.

Овај део теста носи укупно 30% бодова од укупног броја бодова које је могуће остварити на Пријемном испиту.

 Трећи део теста Пријемног испита (0-18 бодова) односи се на РЕШАВАЊЕ ЛОГИЧКИХ ПРОСТОРНИХ ПРОБЛЕМА И ЗАМИСЛИ ПОМОЋУ СЛОБОДОРУЧНЕ СКИЦЕ. Циљ овог дела теста је утврђивање способности Кандидата у опажању просторних односа, као односа од значаја за студије архитектуре, као и утврђивање способности Кандидата да слободоручно скицирање (ликовно представљање) употребе за решавање логичких просторних проблема. Скицирањем просторних решења у функцији логичког разумевања простора, просторног опажања и способности представљања простора, низом мањих задатака утврђује се склоност и способност Кандидата за студије архитектуре а да се тестом не валоризује њихова вештина уметничког изражавања и интерпретације колико њихова способност логичног просторног расуђивања уз помоћ цртежа (скице) као технике за уочавање тачних просторних односа.

Овај део теста носи укупно 30% бодова од укупног броја бодова које је могуће остварити на Пријемном испиту.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН

Кандидати се пријављују преко одговарајућег веб формулара на интернет страници факултета, oд 08. јуна 2020. у 10 сати до 24.јуна 2020 до 24 сата.

Кандидати који из оправданих разлога не могу да приступе веб пријави, недостаје им неки документ који ће доставити накнадно или слично, треба да контактирају Комисију за спровођење уписа на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs до 21. јуна 2020. до 24 сата. Они ће моћи, уз одобрење Комисије за спровођење уписа, да изврше пријаву путем е-поште до 24.јуна 2020 до 24 сата. Приликом одобравања такве врсте пријаве, кандидати ће добити прецизно упутство како да спроведу пријаву.

Истицање листе пријављених Кандидата, са личним подацима, подацима из средње школе и распоредом седења на пријемном испиту, на интернет страници Факултета www.arh.bg.ac.rs,  петак, 26. јун 2020. године у 20 сати.

Подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и податке о успеху у средњој школи (техничке грешке), на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rsсубота, 27. јуна 2020. до 14 сати.

 ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА, СРЕДА, 01. ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ, У 12 САТИ, НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ .

Кандидати су дужни да у среду, 01. јула 2020. године дођу на Архитектонски факултет најкасније два сата пре почетка Пријемног испита, испред зграде техничких факултета.

Истицање прелиминарне ранг листе најкасније, четвртак, 02. јул 2020до 23 сата.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност Пријемног испита или своје место на ранг листи.

Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност Пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs, на обрасцу који ће моћи да се преузме са сајта факултета, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, субота04. јула 2020. до 12 сати.

Увид у радове за Кандидате који су поднели жалбу Комисији, субота04. јул 2020. од 15 сати у амфитеатру Архитектонског факултета.

Објављивање решења Комисије на поднету жалбу, субота04. јул 2020. до 20 сати.

Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, искључиво лично, на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs, на обрасцу који ће моћи да се преузме са сајта факултета, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби Кандидата, недеља, 05. јул 2020. до 20 сати.

Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу, понедељак, 06. јул 2020. до 12 сати.

Објављивање коначне ранг листе факултета на огласној табли и на интернет страници Факултета www.arh.bg.ac.rs, понедељак, 06. јул 2020. до 20 сати.

УПИС 2020