UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Konkurs_Dzep_za_Cep_main

Rok za predaju radova je produžen do petka, 20. maja 2016. godine zbog aprilskog ispitnog roka.  Studenti koji su predali radove u prvom krugu imaju pravo da ih redizajniraju ukoliko to žele. Žiriranje će se obaviti u ponedeljak, 23. maja 2016.

Organizator konkursa: Univeritet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Ispred organizatora konkursa: Prof. dr Vladan Đokić, dekan
Autor koncepta i konkursa: Ass. Andrej Josifovski

KONKURS: DŽEP ZA ČEP

Džep za čep je prostor malih dimenzija koji ima ulogu privremene stanice za sve čepove na njihovom putu ka reciklaži. Ovaj džep može biti raznih oblika, dimenzija, materijala i boja. Pomozite nam da osmislimo i napravimo arhitektonski džep za „čep za hendikep“.

CILJ KONKURSA
Konkurs je namenjen svim zainteresovanim studentima arhitekture. Studenti su pozvani da odgovore na temu kroz dizajn mesta i objekta za odlaganje i prikupljanje čepova PET ambalaže, i time doprinesu akciji „Džep za hendikep“, te tako učestvuju u promociji šire teme o podizanju svesti među studentima o akciji „čep za hendikep“.

PREDMET KONKURSA
Konkursom se predviđa dizajn mesta i objekta (korpe) za odlaganje čepova PET ambalaže. Maksimalna veličine objekta za odlaganje je 45 cm h 45cm h 90cm. Preporučuje se da objekat odlaganja (korpu) prati i odgovarajuća scenografija, odnosno vizuelni identitet koji je moguće predvideti u smislu plakata, putokaza, nalepnica, pečata i slično, koji bi mogli biti sastavni deo promocije akcije.

Dizajn objekta za odlaganje, kao i pratećih materijala vizuelnog identiteta treba osmisliti tako da nedvosmisleno, kreativno, domišljato, te grafički adekvatno i ubedljivo ukazuje na temu konkursa, arhitektonski fakultet i studente arhitekture. Dizajn objekta i vizuelnog identiteta treba da bude jednostavan za proizvodnju i montažu i primenu. Treba da bude vizuelno upadljiv ali i odmeren. Poželjno je da dostavljena rešenja zadovoljavaju uslove lakog transporta i premeštanja sadržaja. Predmeti konkursa se planiraju unutar zajedničkih prostorija Arhitektonskog fakulteta (hodnici, aula, čitaonica, kantina), te je neophodno razmišljati i o njivovom adekvatnom stajanju i korišćenju unutar takvih ambijenata.

TEHNIČKI OPIS I PROPOZICIJE
Ukupna postavka sastoji se od 3 različite korpe za prikupljanje čepova, koje su predmet individualnih promišljanja studenata, koje uz prateći vizuelni identitet čine mikro-instalacije locirane na tri različita mesta na spratu Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pored samog dizajna, odabir materijala i tehnika realizacije su takođe predmet ovog konkursa. Preporučeni materijali za izradu moraju odgovarati nameni, dužini trajanja akcije, količini opterećenja, uslovima korišćenja.

Svaki učesnik prilaže jedno rešenje koje podrazumeva: oblikovna, materijalna i dizajn rešenja sva tri objekata za odlaganje (korpi) i prateći vizuelni identitet.

Sva tri rešenja se predstavljaju i predaju na jednom plakatu 50/70 cm i na CDu u elektronskoj formi.

PREDAJA REŠENJA
Svi zainteresovani studenti svoje radove mogu predati u štampanoj i elektronskoj formi. Konkursni elaborat se predaje u Kabinetu 215 od 14:00 – 15:00 časova na dan završetka konkursa, odnosno 15.04.2016. godine.

TRI NAJBOLJA RADA
Tri najbolja rada, izabrana od strane stručnog žirija će biti realizovana i postavljena za upotrebu u prostorijama Arhitektonskog fakulteta. Realizacija radova odvijaće se u toku naknadno organizovanih radionica kada će nagrađeni studenti i drugi zainteresovani studenti raditi na realizaciji nagrađenih rešenja, kao i na razvoju ideja za nastavak akcije.

STRUČNI ŽIRI
predsednik žirija: Prof. dr Vladimir Mako, arhitekta
član žirija: Ass. Vladimir Parežanin, arhitekta
član žirija: Ass. Andrej Josifovski, arhitekta
član žirija: Ass. dr Ivan Šuletić, vizuelni umetnik

VAŽNI DATUMI
25.03.2016. – objavljivanje raspisa konkursa
15.04.2016. – završetak konkursa / predaja konkursnih elaborata
18.04.2016. – objava rezultata žiriranja

Konkurs_Dzep_za_Cep_plakat

O PROJEKTU

ČEP ZA HENDIKEP je akcija pokrenuta od strane Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Banata (OSI) iz Zrenjanina pre više od 3 godine sa ciljem i porukom da se humanost može ispoljiti bez i jednog dinara. Akcija podrazumeva prikupljanje svih vrsta plastičnih čepova: sa flaša od vode i sokova, balona za vodu od 5/6/8 litara, sa pakovanja od kozmetičkih proizvoda, šampona, omekšivača, kupki, plastičnih zatvarača sa mleka i drugih tetra pak ambalaža, čepovi sa pakovanja od kečapa, motornih i jestivih ulja pa čak i kutijica od kinder jajeta. Ono što se ovom akcijom ne prikuplja su poklopci sa tegli, kantica, kutija od sladoleda i ambalaža te vrste.

Sakupljeni čepovi se recikliraju kao tvrda plastika u kompanijama koje se bave tom vrstom reciklaže, a od sredstava prikupljenih reciklažom se vrši nabavka ortopedskih pomagala (invalidska kolica, hodalica, štaka, pelena za odrasle…) za one kojima je to najpotrebnije. Do sada je u okviru akcije kupljeno 33 lako-aktivnih kolica, 8 sobnih hodalica, 4 toaletna kolica, jedna gusenica za stepenice, 42 anti-dekubitalna jastuka kao i 35 roho jastuka, 6 hodalica i 4 para štaka. Akcija je podržana od strane velikog broja opština, obrazovnih ustanova, medija, zdravstveno socijalnih ustanova, preduzeća i pojedinaca.

12