UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Muzej primenjene umetnosti poziva Vas na poslednje stručno vođenje kroz izložbu Mapiranje identiteta – arhitektura Beograda 1919 – 2015, u subotu, 20. februara u 13.00 časova. Posetioce će voditi autorka izložbe mr Ljiljana Miletić Abramović.

2015_Mapiranje_identiteta

Povodom obeležavanja Dana Muzeja primenjene umetnosti pozivamo Vas na otvaranje izložbe:

Mapiranje identiteta – arhitektura Beograda 1919 – 2015
autor: Ljiljana Miletić Abramović

Muzej primenjene umetnosti, Vuka Karadžića 18, Beograd
06. novembar 2015.godine u 19.00 časova.

Izložbu će otvoriti arhitekta Slobodan Danko Selinkić, koktel je od 19.30 časova.
Izložba će biti otvorena do 31. januara 2016. godine.

Izložba Mapiranje identiteta – arhitektura Beograda 1919 – 2015 posvećena je arhitekturi Beograda i može se doživeti i kao svojevrsno ispisivanje „biografije Beograda“, odnosno mapiranje i označavanje njegove arhitekture i arhitektonske kulture.

U prvom, izoštrenom fokusu, Beograd, iako staro naselje, na osnovu vidljivog građevinskog fonda doživljavamo kao mlad grad i razumemo da je najveći deo strukture grada stvoren u poslednjih 150 godina. Zapaža se slojevitost arhitektonskih nanosa različitih oblikovnih jezika, i pre svega, činjenica da se grad sagledava kroz modernu arhitekturu u svim njenim hronološkim i značenjskim modalitetima. Koncept izložbe zasnovan je na komparativnom istraživanju i kritičkom preispitivanju neprekidnog procesa promene arhitektonskog ambijenta Beograda u posmatranom periodu u odnosu na cikluse evropeizacije i modernizacije. Preispituje se kvalitet i mogućnosti te stalne reprodukcije u kontekstu odnosa Premoderno – Moderno – Postmoderno (Transmoderno) i kako se u arhitekturi odražavaju opšte, regionalne i lokalne kulturne prilike i uslovi i koliko smo u stanju da ih transformišemo, menjamo arhitekturom?

Postavka izložbe na koncentrisan način interpretira koncepciju izložbe kako u kontekstu osnovne teme tako i u hronološkom toku slojevitom po pojedinačnim temama – kuće, projekti, arhitekti, dokumenta (izložbe, teoretičari i artefakta). Dominira ubedljiva jednostavnost u prezentaciji materijala koja je grafički i vizuelno čitljiva. Poenta je na dokumentarnosti koja se prezentira multimedijalnim sredstvima na izložbenoj postavci.

Izloženo je preko 120 objekata na panelima i još toliko u elektronskoj formi. Ekskluzivan doprinos vizuelnom i estetskom aspektu izložbe, njene prezentacije, čini deset printova autentičnih crteža u originalnim dimenzijama, kao i originalne makete tri antologijska primera međuratne moderne arhitekture (zahvaljujući saradnji sa Muzejom nauke i tehnike u Beogradu i arhitekti M. Musiću). Poseban segment izložbe dokumentuje događaje, pojave i ljude koji su direktno i indirektno uticali i bili povezani sa arhitekturom u ovom velikom vremenskom razdoblju i oni su prikazani u video formi. Kao dodatni atraktivan detalj, na zidu je instaliran plan Beograda na kome su naznačene lokacije svih objekata. Poseban deo izložbe posvećen je namenski snimljenim intervjuima s arhitektima, koji neposrednošću komunikacije osvetljavaju njihove ličnosti. U interaktivnoj prezentaciji dvadeset i osam arhitekata različitih generacija odgovara na pitanje – Šta je arhitektura?

Mapiranje identiteta – arhitektura Beograda 1919 – 2015 je izložba koja predstavlja svojevrsnu potragu za identitetom beogradske arhitekture i njegovim razumevanjem. Namera autorke Ljiljane Miletić Abramović bila je da pruži sintetični pogled na beogradsku, a time i na srpsku arhitekturu nastalu u periodu 1919 – 2015. Izložba je takođe i svojevrstan poziv na dijalog, podsticaj za boljom komunikacijom između arhitekata, kritičara i teoretičara arhitekture, kao i svih drugih zainteresovanih za arhitekturu.

muzej_primenjene_umetnosti1

Mapiranje_identiteta_Foto_Veselin_Milunovic_20

Mapiranje_identiteta_Foto_Veselin_Milunovic_19

Mapiranje_identiteta_Foto_Veselin_Milunovic_16

Mapiranje_identiteta_Foto_Veselin_Milunovic_14

Postavka izložbe Mapiranje identiteta – arhitektura Beograda 1919 – 2015 u Muzeju primenjene umetnosti, Beograd | Fotografije: Veselin Milunović
5