UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
savamalski-govor-tela_o

Radionica

Studenti Arhitektonskog fakulteta u Beogradu učestvuju na Mikser festivalu u okviru Letnje radionice „Savamala inkubator – Integralni urbani dizajn u regeneraciji Savamale“ sa prezentacijom i projektom „Savamalski govor tela“, a rukovodioci i mentori su doc. mr Miloš Nenadović i asis. dr Tatjana Mrđenović.

Pozivamo sve zainteresovane da dođu u nedelju, 08.06.2014. godine, u galeriju Štab, Crnogorska 10 u 12.00 časova i participiraju u „Savamalskom govoru tela“.

„Savamalski govor tela“

OPIS PROJEKTA: „Savamalski govor tela“ predstavlja participativni metod u urbanoj regeneraciji koji se realizuje u obliku performansa u javnom prostoru. Umetnički pristup participaciji ima za cilj da oslobodi kreativnost učesnika Mikser festivala u izražavanju njihovih vizija, ideja, viđenja budućnosti i projektnog identiteta Savamale koristeći se govorom tela. Naziv projekta ukazuje na njegovu osnovnu aktivnost, dok se referiše na posmatranje grada i njegove regeneracije u kontekstu urbane morfologije. U tom smislu grad je telo koje komunicira sa okruženjem, menja ga i/ili prilagođava se. Projekat se relizuje u javnom prostoru na način animiranja prolaznika i interesnih strana od strane autora projekata kao fasilitiratora izražavanja vizija lokalne zajednice koristeći se različitim tehnikama komuniciranja (govor tela, crtež, tekst, i tome sl.).

CILJEVI I SVRHA PROJEKTA: „Savamalski govortela“ ima za cilj da podstakne kreativnost lokalne zajednice u osmišljavanju konsenzusnog identiteta i vizije Savamale koristeći se komunikativnim tehnikama u domenu integralnog urbanog dizajna i umetnosti. Njegova svrha je upotpunjavanje fragmentarne slike budućnosti Savamale i procesa njene integracije u različitim ciklusima iteracije.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Odnose se na akviziciju vizija i ideja razvoja Savamale od strane lokalne zajednice, njihova adekvatna ekspresija i sistematizacija.

VREME REALIZACIJE: Nedelja, 08.06.2014. od 13.00 do 15.00 časova na ulicama, trgovima i skverovima Savamale.