УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
savamalski-govor-tela_o

Радионица

Студенти Архитектонског факултета у Београду учествују на Миксер фестивалу у оквиру Летње радионице „Савамала инкубатор – Интегрални урбани дизајн у регенерацији Савамале“ са презентацијом и пројектом „Савамалски говор тела“, a руководиоци и ментори су доц. мр Милош Ненадовић и асис. др Татјана Мрђеновић.

Позивамо све заинтересоване да дођу у недељу, 08.06.2014. године, у галерију Штаб, Црногорска 10 у 12.00 часова и партиципирају у „Савамалском говору тела“.

„Савамалски говор тела“

ОПИС ПРОЈЕКТА: „Савамалски говор тела“ представља партиципативни метод у урбаној регенерацији који се реализује у облику перформанса у јавном простору. Уметнички приступ партиципацији има за циљ да ослободи креативност учесника Миксер фестивала у изражавању њихових визија, идеја, виђења будућности и пројектног идентитета Савамале користећи се говором тела. Назив пројекта указује на његову основну активност, док се реферише на посматрање града и његове регенерације у контексту урбане морфологије. У том смислу град је тело које комуницира са окружењем, мења га и/или прилагођава се. Пројекат се релизује у јавном простору на начин анимирања пролазника и интересних страна од стране аутора пројеката као фасилитиратора изражавања визија локалне заједнице користећи се различитим техникама комуницирања (говор тела, цртеж, текст, и томе сл.).

ЦИЉЕВИ И СВРХА ПРОЈЕКТА: „Савамалски говортела“ има за циљ да подстакне креативност локалне заједнице у осмишљавању консензусног идентитета и визије Савамале користећи се комуникативним техникама у домену интегралног урбаног дизајна и уметности. Његова сврха је употпуњавање фрагментарне слике будућности Савамале и процеса њене интеграције у различитим циклусима итерације.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА: Односе се на аквизицију визија и идеја развоја Савамале од стране локалне заједнице, њихова адекватна експресија и систематизација.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Недеља, 08.06.2014. од 13.00 до 15.00 часова на улицама, трговима и скверовима Савамале.