UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 1 – Uvod u arhitekturu

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 1.2. – Arhitektura danas

Obaveštenje studentima prve godine OASA koji su polagali ispit iz predmeta Arhitektura danas

Vraćanje zapisnika o polaganju ispita Arhitektura danas u aprilskom ispitnom roku 2013-14. će biti u petak, 16.05.2014, 16-18 časova, u kabinetu 234.

U istom terminu studenti koji su položili ispit iz predmeta Arhitektura danas, a do sada nisu kompletirali elaborat, treba da, u cilju verifikacije dobijene ocene u studentskoj službi, donesu na uvid priloge koji su nedostajali. Spisak studenata nalazi se na Arh.Portalu.

Studenti koji još uvek nisu preuzeli zapisnike o polaganju ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku, treba da ih preuzmu u istom terminu, takođe zbog kompletiranja svojih elaborata. Spisak studenata nalazi se na Arh.Portalu.

Iz kabineta