UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘OASA – Modul 1’

 • OASA-12030 i IASA-12030 – Istorija moderne umetnosti i dizajna: Termin i raspored polaganja kolokvijuma

  By Arhitektonski fakultet on 19/05/2016
  Obaveštavaju se studenti I godine Osnovnih i Integrisanih akademskih studija da će kolokvijum iz predmeta Istorija moderne umetnosti i dizajna biti održan u utorak, 24. maja 2016. godine prema sledećem rasporedu...
 • Kurs 1.4. – Istorija moderne arhitekture i urbanizma 2013/14: prvi kolokvijum

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 10/11/2014
  Obaveštenje studentima druge godine OASA 2014/15, koji su položili ispit iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma u ispitnim rokovima školske 2013/14. godine: Termin za preuzimanje Prvog kolokvijuma i Zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma 2013/14, biće u petak, 14.11.2014.god, 12-14h, u kabinetu 234.
 • Kurs 1.1. – O arhitekturi: Preuzimanje zapisnika

  By Arhitektonski fakultet on 12/09/2014
  Preuzimanje zapisnika iz predmeta O arhitekturi, za studente koji to nisu obavili u prethodnim rokovima, biće organizovano u četvrtak, 18. septembra 2014, od 13 do 14 časova, u kabinetu 251. Studenti treba da donesu na uvid kompletiran elaborat iz ovog predmeta pripremljen prema uputstvima za RIBA akreditaciju (kurikulum predmeta, kolokvijum i ispitni rad).
 • Kurs 1.4. – Istorija moderne arhitekture i urbanizma: Preuzimanje kolokvijuma i zapisnika

  By Arhitektonski fakultet on 12/09/2014
  Obaveštenje studentima prve godine OASA koji su položili ispit iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma u ispitnim rokovima školske 2013/2014. godine. U cilju kompletiranja elaborata za RIBA akreditaciju, biće organizovano preuzimanje Prvog kolokvijuma i Zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma, u četvrtak, 18.09.2014, od 10 do 13 časova, u amfiteatru AF, prema sledećem rasporedu (po početnom slovu prezimena)...
 • Kurs 1.5. – Istorija moderne umetnosti i dizajna: Predaja zapisnika o polaganju ispita

  By Arhitektonski fakultet on 02/09/2014
  Predaja zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Istorija moderne umetnosti i dizajna, za studente koji su ispit položili u rokovima: jun 1, jun 2, septembar 1, septembar 2, oktobar 1 i oktobar 2, obaviće se u petak, 05. septembra 2014. godine u 11 sati u kabinetu 233. Potrebno je zapisnik doneti u dva primerka sa popunjenim podacima vezanim za ime, prezime studenta i broj indeksa. Zapisnici sa ocenama biće vraćeni u sredu, 10. septembra 2014. godine u 11 sati. Zapisnike je moguće predati i podići samo u naznačenim rokovima!
 • Kurs 1.4. – Istorija moderne arhitekture i urbanizma: Rezultati kolokvijuma i ispita jun 1 i ostali ispitni rokovi

  By Arhitektonski fakultet on 08/07/2014
  Rezultati polaganja ispita iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma u roku jun 1 objavljeni su na tabli pored kabineta 234. Rezultati naknadnog polaganja 1. i 2. kolokvijuma iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma objavljeni su na Arh.Portalu. Polaganje ispita iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma, u ispitnim rokovima: jun 2, septembar 1 i 2, oktobar 1 i 2, će biti održano prema uputstvu za polaganje ispita koje je objavljeno na Arh.Portalu i na stranici predmeta u okviru Akademske mreže Srbije. Na polaganje ispita obavezno je poneti sa sobom pribor za pisanje, list papira formata A4 i indeks, ili neki drugi identifikacioni dokument (sa fotografijom). Svi studenti koji polažu ispit u jednom od navedenih rokova, treba da budu ispred amfiteatra AF tačno u vreme kada je, po rasporedu ispita iz studentske službe af, zakazano polaganje, odnosno: Za ispitni rok jun 2: u četvrtak, 17. jula 2014, u 10 časova; Za ispitni rok septembar 1: u ponedeljak, 11. avgusta 2014, u 15 časova; Za ispitni rok septembar 2: u nedelju, 24. avgusta 2014, u 14 časova; Za ispitni rok oktobar 1: u četvrtak, 28. avgusta 2014, u 14 časova; Za ispitni rok oktobar 2: u ponedeljak, 1. septembra 2014, u 14 časova.
 • Kurs 1.1. – O arhitekturi: Poslednji termin za preuzimanje Zapisnika

  By Arhitektonski fakultet on 01/07/2014
  Poslednji termin za preuzimanje Zapisnika o polaganju ispita iz predmeta O arhitekturi je u petak, 4. jula 2014, od 12-13 časova, u kabinetu 251.
 • Kurs 1.5. – Istorija moderne umetnosti i dizajna: ispit i naknadni kolokvijumi

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/06/2014
  Ispit iz predmeta Istorija moderne umetnosti i dizajna biće održan: u ponedeljak, 30. juna 2014. godine. Naknadni prvi i drugi kolokvijum iz predmeta Istorija moderne umetnosti i dizajna biće održan: u ponedeljak, 30. juna 2014. godine u 16.00 sati u sali 219.
 • Kurs 1.1. – O arhitekturi: Preuzimanje zapisnika

  By Arhitektonski fakultet on 17/06/2014
  Preuzimanje Zapisnika o polaganju ispita iz predmeta O arhitekturi je u petak, 20. juna 2014, od 12-13 časova, u kabinetu 251.
 • Kurs 1.2. – Arhitektura danas: Rezultati ispita, preuzimanje i kompletiranje zapisnika

  By Arhitektonski fakultet on 17/06/2014
  Rezultati ispita u prvom junskom roku su objavljeni ispred kabineta 234. Studenti koji su položili ispit iz predmeta Arhitektura danas u ovom roku, mogu da preuzmu zapisnik o polaganju ispita u utorak, 17. juna 2014, od 12 do 14 časova, ili u petak, 20. juna 2014, od 16 do 18 časova, u vreme konsultacija za izradu semestralnog rada iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma. Studenti koji su položili ispit iz predmeta Arhitektura danas, a do sada nisu kompletirali elaborat, mogu da, u cilju verifikacije dobijene ocene u studentskoj službi, donesu na uvid priloge koji su nedostajali, u istom terminu. Studenti koji još uvek nisu preuzeli zapisnike o polaganju ispita u januarsko-februarskom ili aprilskom ispitnom roku, mogu da ih, zbog verifikacije dobijene ocene u studentskoj službi, preuzmu u istom terminu.
 • Kurs 1.4. – Istorija moderne arhitekture i urbanizma: polaganje ispita

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/06/2014
  Ispit iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma u prvom junskom ispitnom roku se polaže predajom rada, odštampanog na listu A3 i na CD-u. Termin i mesto održavanja ispita: utorak, 24.06.2014, 13h, amfiteatar AF. Studenti treba da, osim rada, predaju i dva primerka formulara zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma, sa upisanim imenom i prezimenom i brojem indeksa.
 • Kurs 1.2. – Arhitektura danas: Ispit u prvom junskom ispitnom roku

  By Arhitektonski fakultet on 05/06/2014
  Ispit iz predmeta Arhitektura danas u prvom junskom ispitnom roku se polaže predajom rada na cd-u. Termin i mesto održavanja ispita: 09.06.2014, 14 časova, kabinet 234. Studenti koji prvi put polažu ispit, treba da na ispit donesu na uvid kompletan elaborat iz Modula Uvod u arhitekturu i da predaju dva primerka formulara zapisnika o polaganju ispita Arhitektura danas (videti uputstvo i preuzeti formular sa stranice predmeta Arhitektura danas 2013-2014 na sajtu Arhitektonskog fakulteta ili na Akademskoj mreži Srbije). Na formularu zapisnika o polaganju ispita studenti treba da upišu svoje ime i prezime i broj indeksa. Dodatne informacije o polaganju ispita iz predmeta Arhitektura danas u roku jun 1 nalaze se na stranici predmeta na Akademskoj mreži Srbije.
 • Kurs 1.1. – O arhitekturi: Preuzimanje zapisnika o polaganju ispita

  By Arhitektonski fakultet on 02/06/2014
  Preuzimanje Zapisnika o polaganju ispita iz predmeta O arhitekturi je u sredu, 4. juna 2014, u 11 časova, u kabinetu 251.
 • Kurs 1.5. – Istorija moderne umetnosti i dizajna: Naknadni kolokvijum

  By Arhitektonski fakultet on 29/05/2014
  Studenti koji iz opravdanih razloga nisu radili neki od kolokvijuma, imaju pravo da rade naknadni kolokvijum u prvom ispitnom roku - jun 1, ali u tom roku ne mogu da rade ispit. Prva sledeća mogućnost za polaganje ispita je u ispitnom roku jun 2.
 • Kurs 1.2. – Arhitektura danas: Novi termin za vraćanje zapisnika i kompletiranje elaborata

  By Arhitektonski fakultet on 26/05/2014
  Novi termin za vraćanje zapisnika o polaganju ispita Arhitektura danas u aprilskom ispitnom roku 2013/14. će biti u petak, 30.05.2014, 16-18 časova, u kabinetu 234. U istom terminu studenti koji su položili ispit iz predmeta Arhitektura danas, a do sada nisu kompletirali elaborat, treba da, u cilju verifikacije dobijene ocene u studentskoj službi, donesu na uvid priloge koji su nedostajali. Studenti koji još uvek nisu preuzeli zapisnike o polaganju ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku, trebada ih preuzmu u istom terminu, takođe zbog kompletiranja svojih elaborata.
 • Kurs 1.4. – Istorija moderne arhitekture i urbanizma: odlaganje kolokvijuma

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 20/05/2014
  Obaveštenje za studente prve godine OASA. Drugi kolokvijum iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma biće održan u petak, 30.05.2014. u 14.00 časova, u amfiteatru AF. Drugi kolokvijum se polaže izradom i predajom rada. Uputstvo i template lista za kolokvijum, nalaze se na Arh.Portalu i na sajtu Akademske mreže Srbije.
 • Kurs 1.2. – Arhitektura danas: Vraćanje zapisnika i kompletiranje elaborata

  By Arhitektonski fakultet on 13/05/2014
  Obaveštenje studentima prve godine OASA koji su polagali ispit iz predmeta Arhitektura danas Vraćanje zapisnika o polaganju ispita Arhitektura danas u aprilskom ispitnom roku 2013-14. će biti u petak, 16.05.2014, 16-18 časova, u kabinetu 234. U istom terminu studenti koji su položili ispit iz predmeta Arhitektura danas, a do sada nisu kompletirali elaborat, treba da, u cilju verifikacije dobijene ocene u studentskoj službi, donesu na uvid priloge koji su nedostajali. Spisak studenata nalazi se na Arh.Portalu. Studenti koji još uvek nisu preuzeli zapisnike o polaganju ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku, treba da ih preuzmu u istom terminu, takođe zbog kompletiranja svojih elaborata. Spisak studenata nalazi se na Arh.Portalu.
 • Kurs 1.4. – Istorija moderne arhitekture i urbanizma: Drugi kolokvijum

  By Arhitektonski fakultet on 13/05/2014
  Obaveštenje za studente prve godine OASA Drugi kolokvijum iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma biće održan u petak, 23.05.2014. u 14.00 časova, u amfiteatru AF. Drugi kolokvijum se polaže izradom i predajom rada. Uputstvo i template lista za kolokvijum, nalaze se na Arh.Portalu i na sajtu Akademske mreže Srbije.
 • Kurs 1.5. – Istorija moderne umetnosti i dizajna: Drugi kolokvijum

  By Arhitektonski fakultet on 22/04/2014
  Drugi kolokvijum iz predmeta Istorija moderne umetnosti i dizajna biće održan u ponedeljak, 28. aprila 2014. godine prema sledećem rasporedu: prva grupa u 09.00 sati: od rednog broja 1 do 90 ispred prezimena druga grupa u 09.15 sati: od rednog broja 91 do 180 ispred prezimena treća grupa u 09.30 sati: od rednog broja 181 do 270 ispred prezimena četvrta grupa u 09.45 sati: od rednog broja 271 do 354 ispred prezimena Spisak studenata videti na oglasnoj tabli ispred kabineta 233. Studenti imaju obavezu da poštuju raspored polaganja po grupama, jer u protivnom rad neće biti pregledan! Na kolokvijum obavezno poneti indeks!
 • Kurs 1.1. – O arhitekturi: Ispit i preuzimanje zapisnika

  By Arhitektonski fakultet on 10/04/2014
  Ispit iz predmeta O arhitekturi u aprilskom ispitnom roku polaže se u ponedeljak, 14. aprila 2014, u 16 časova, predajom semestralnog rada (uz 2 formulara zapisnika o polaganju ispita). Studenti koji nisu preuzeli zapisnike u prethodnom ispitnom roku, mogu ih preuzeti u istom terminu. Konsultacije su petkom, 12-14 časova, u kabinetu 251.