УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС УНУТ. АРХИТЕКТУРА 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за МУАД-11061 Студио М01АД – Пројекат

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
I година – 1. семестар

СТУДИО М01 АД
06 МУАД-11061

СТУДИО М01 АД – Пројекат

Листа изборних пројеката:

201718_MUAD-11061-01-02-STUDIO-M01-PROJEKAT-01_o

Аутор: Игор Рајковић | Извор илустрације: http://igorrajkovic.tumblr.com/

СТУДИО М01 АД – ПРОЈЕКАТ:
КАДАР РАДА

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Основни циљ наставе је да студенте упозна са градивним елементима унутрашње архитектуре и методологијом архитектонског пројектовања унутрашњег простора. Фокус студија је на мултидисциплинарности, односно освајању широког спектра знања од концептуалних до професионално специфичних.

РАДНИ ПРОСТОР: КАДАР РАДА

201718_MUAD-11061-01-02-STUDIO-M01-PROJEKAT 02

314 Architecture Studio – Оптичарска радња C_29/’Optimist’, Халкида, Грчка | Фото © 314 Architecture Studio

МУАД-11061: СТУДИО М01 АД – ПРОЈЕКАТ:
КАДАР КОНТЕКСТА

Наставник:
др Ивана Ракоњац, доцент

У савременом тренутку радним простором се може карактерисати сваки простор који пружа могућност обављање пословних задатака. У складу са начином живота корисника, као и специфичностима различитих креативних дисциплина тежи се остваривању радног простора који одговара контексту у којем настаје. Мапирањем контекста (просторног, друштвеног, историјског, економског…) проналази се адекватни оквир у којем се реагује. Циљ рада је формирање аутентичног радног простора који транспоновањем и обликовањем елемената окружења пружа решење простора који прати трансформације начина живота.

КУРИКУЛУМ: КАДАР КОНТЕКСТА