УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС УНУТ. АРХИТЕКТУРА 2016/17 (23.09.2016)
Спискови студената, распоред сала и термини за МУАД-23061: СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ

број шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2016/17
II година – 3. семестар

СТУДИО М03 АД
24 МУАД-23061

СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ /МУАД-ИГМ9.1/

Студент савладава технике пројектовања у комплексној проблематици пренамене простора индустријског објекта у стамбени простор. Специфичност пројектантског поступка, од уочавање проблема различите волуметрије, преко прилагођавања новој намени, до креирања новог стамбеног простора у духу времена, омогућава студенту даљи развој у пројектовању ентеријера.

Листа изборних предмета:

201617_MUAD-23061-01--STUDIO-M03-PROJEKAT_o

Фото © Милица Лопичић

СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ:
ЕНЕРГО-ПРОЈЕКТ 3: ПРЕНАМЕНА ЕНТЕРИЈЕРА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР

Наставник:
др Марија Милинковић, доцент

Основни циљ наставе у студију је упознавање студената са принципима и техникама пројектовања унутрашњег архитектонског простора, кроз рад на комплексном задатку реконструкције и пренамене пословног објекта у објекат чија је примарна/секундарна намена становање.

КУРИКУЛУМ: ЕНЕРГО-ПРОЈЕКТ 3: ПРЕНАМЕНА ЕНТЕРИЈЕРА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР

sakamoto_w12_opt

Creo Hall, Ходник – Akira Sakamoto Architect & Associates| © Фото: Yoshiharu Matsumura

СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ:
ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ/ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Студент савладава технике пројектовања у комплексној проблематици пренамене простора индустријског објекта у стамбени простор. Специфичност пројектантског поступка, од уочавање проблема различите волуметрије, преко прилагођавања новој намени, до креирања новог стамбеног простора у духу времена, омогућава студенту даљи развој у пројектовању ентеријера.

КУРИКУЛУМ: ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ/ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР