УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС УН. АРХИТЕКТУРА 2015/16 (01.10.2015)
Списак студената за МУАД-23061 Студио М03АД – Пројекат

број шифра Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
СТУДИО М03 АД
24 МУАД-23061

СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ /МУАД-ИГМ9.1/

Студент савладава технике пројектовања у комплексној проблематици пренамене простора индустријског објекта у стамбени простор. Специфичност пројектантског поступка, од уочавање проблема различите волуметрије, преко прилагођавања новој намени, до креирања новог стамбеног простора у духу времена, омогућава студенту даљи развој у пројектовању ентеријера.

Листа изборних предмета:

201516_MUAD-23061-01-STUDIO-M03-PROJEKAT_opt

Аутор: | Извор фотографије:

МУАД-23061-01: СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ:
СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ – 01

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Кућа / Атеље

Студент савладава технике пројектовања у комплексној проблематици пренамене простора индустријског објекта у стамбени простор. Специфичност пројектантског поступка, од уочавање проблема различите волуметрије, преко прилагођавања новој намени, до креирања новог стамбеног простора у духу времена, омогућава студенту даљи развој у пројектовању ентеријера.

КУРИКУЛУМ: СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ – 01

sakamoto_w12_opt

Creo Hall, Ходник – Akira Sakamoto Architect & Associates| © Фото: Yoshiharu Matsumura

МУАД-23061-02: СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ:
СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ – 02

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Привремено становање за гостујуће предаваче/пренамена индустријског у стамбени простор

Студент савладава технике пројектовања у комплексној проблематици пренамене простора индустријског објекта у стамбени простор. Специфичност пројектантског поступка, од уочавање проблема различите волуметрије, преко прилагођавања новој намени, до креирања новог стамбеног простора у духу времена, омогућава студенту даљи развој у пројектовању ентеријера.

КУРИКУЛУМ: СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ – 02