UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS UN. ARHITEKTURA 2015/16
Spisak studenata za MUAD-11050 Izborni predmet 2 – Profesionalni kontekst

201516_MUAD-11050-01-STRATEGIJA-DIZAJNA_o

Daisuke Nagatomo & Minnie Jan – Anti-Loneliness Ramen Bowl

MUAD-11050-01: IZBORNI PREDMET 2 – PROFESIONALNI KONTEKST:
STRATEGIJA DIZAJNA

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, docent

Istražuje se razvijanje specifičnih načina unapređenja kvaliteta dizajna, kroz postupke arhitektonskog projektovanja. Istraživanje se sprovodi na slučaju procesa oblikovanja predmeta svakodnevne upotrebe. Nastava obuhvata sticanje znanja o proširenom polju projektovanja predmeta koje čine društveno-ekonomski, tehnološki, politički, kulturološki i ekološki uslovni faktori. U kontekstu ovog proširenog polja, od studenata se očekuje da definišu nove koncepte upotrebe predmeta i u odnosu na njih formulišu strategije oblikovanja kroz izradu malog projekta.

KURIKULUM: STRATEGIJA DIZAJNA

MUAD-11050-02: IZBORNI PREDMET 2 – PROFESIONALNI KONTEKST:
FOTOGRAFIJA I ARHITEKTURA

Nastavnik:
mr Milorad Mladenović, vanredni profesor

Cilj predmeta je da se u okviru interdisciplinarnih master UAD studija ostvari mogućnost izbora predmeta u kome se istražuju mogućnosti upotrebe fotografskog medija u okviru realizacije arhitektonskog koncepta, projekta i arhitektonske realizacije. Cilj predmeta je da studenti izuče mogućnost integracije fotografskog i arhitektonskog medija ne samo na nivou fotografske prezentacije arhitekture već i kroz upotrebu fotografije kao medija koji može da bitno utiče na samu strukturu i realizaciju arhitektonskog prostora.

KURIKULUM: FOTOGRAFIJA I ARHITEKTURA