UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente I godine MUA 2014/15 (18.02.2015)
Konačni spiskovi studenata za predmet MUA-12061: STUDIO M02 AD – PROJEKAT – 2014/15

201415_MUA-12061-01_o

MUA-12061-01: STUDIO M02 AD – PROJEKAT:
TRI BOJE: BELO

Nastavnik:
arh. Miodrag Mirković, redovni profesor

Istraživanjem dijapazona promena fizičke strukture, koji zahteva program umetničke galerije, otkrivaju se konceptualni i tehnički uslovi minimalnih prostornih intervencija sa maksimalnim kapacitetom za promenu događaja. Arhitektonske i dizajnerske intervencije koncipiraće se kroz interdisciplinarni pristup u odnosu na 3 zadata događaja, a fokus će biti na savladavanju tehničkih aspekata njihove realizacije.

KURIKULUM: TRI BOJE: BELO

201415_MUA-12061-02_o

Nina Kurtela – White on White, Zagreb, 2012. | Foto © Danko Stjepanović

MUA-11061: STUDIO M01 AD – PROJEKAT:
115+18

Nastavnik:
arh Igor Rajković, docent

Zadatak u ovom semestru predstavlja naizgled laku projektantsku intervenciju. Jednostavnim sabiranjem se ne dolazi do pravog rezultata, već se prelaskom na viši nivo promišljanja i usavršavanja projektantskih veština dolazi do rezultata koji je precizno definisan i praktično primenljiv. Nivo istraživanja je detaljniji, a analize promišljenije, kako bi omogućile pravilno sagledavanje problema.  Autorsko “ja” je na posebnom ispitu, kada ono što je njegov proizvod, predstavlja podlogu za dalju upotrebu i život projektovanog.

KURIKULUM: 115+18