UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS ARHITEKTURA 2017/18
Spisak studenata za modul Arhitektonske tehnologijeMASA-AT23011 Studio M03AT – Projekat – 2017/18

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
II godina – 3. semestar

MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT22 MASA-AT23011

STUDIO M03AT – Projekat

Lista izbornih projekata:

STUDIO M03AT – PROJEKAT – 01:
POSLOVNI CENTAR SA BIOSKOPOM

Nastavnik:
dr Tatjana Jurenić, docent

Projektovanje poslovnog objekta koji sadrži bioskop/scenski prostor sa pratećim sadržajima u prizemlju, na uglu ulica Ruzveltove i Kraljice Marije, prekoputa Mašinskog fakulteta. Rad na projektu odvija se u fazama: istraživanje, idejno rešenje, razrada projekta.

Studenti formiraju detaljni program na osnovu tipološke analize poslovnih objekata i konkretnih uslova lokacije. Bioskop je nezavisan od ostatka objekta, tematski i programski definisan od strane studenata, a projektuje se prema važećoj regulativi i uslovima za objekte kulture.

KURIKULUM: POSLOVNI CENTAR SA BIOSKOPOM

201718_MASA-AT23011-STUDIO-M03AT-PROJEKAT-IGNJATOVIC_o

BIG – Spiral Tower, Njujork, segment

STUDIO M03AT – PROJEKAT – 02:
RE:FORMA

Nastavnik:
dr Dušan Ignjatović, docent

RE:Forma je projekat umetničke galerije koji istražuje relacije programskih zahteva, specifičnosti lokacije, tehničko tehnoloških sistema i njihovih energetskih performansi. Kroz analizu generativnih uticajnih faktora studenti ispituju primarnu kubičnu formu i vrše njenu transformaciju kreirajući autohtoni arhitektonski izraz.

Poseban fokus projekta predstavljaju energetske i ekološke performanse, koje se istražuju i formulišu adekvatnim tretmanom omotača odnosno razradom njegovih prostorno-materijalnih karakteristika.

KURIKULUM: RE:FORMA