UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
II godina – 3. semestar

MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT23.2 MASA-AT23013

STUDIO M03AT – Seminar 2

Lista izbornih projekata:

STUDIO M03AT – SEMINAR 2 – 01:
ENERGETSKA EFIKASNOST I MATERIJALIZACIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA

Nastavnik:
dr Ljiljana Đukanović, docent

Cilj nastave na seminaru je sagledavanje uticaja principa energetske efikasnosti na oblikovanje i materijalizaciju arhitektonskih objekata. Složenost zahteva koji nameću ovi principi proizvela je transformacije u formiranju arhitektonskih sklopova i uvela novi vizuelni identitet arhitektonske forme. Studenti kroz predavanja na seminaru i individualnim istraživanjima u okviru izrade elaborata preispituju mogućnosti i probleme implementacije savremenih zahteva za formiranjem energetski efikasnog objekta.

KURIKULUM: ENERGETSKA EFIKASNOST I MATERIJALIZACIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA

201617_MASA-AT23013-01-STUDIO-M03AT-SEMINAR-2_N.CUKOVIC-IGNJATOVIC

Foto © dr Nataša Ćuković Ignjatović

STUDIO M03AT – SEMINAR 2 – 02:
LEED SISTEM I PROCES PROJEKTOVANJA

Nastavnik:
dr Nataša Ćuković Ignjatović, docent

Kroz teorisjski i praktičan rad studenti se upoznaju sa principima i strukturom LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sistema za sertifikaciju zelenih zgrada. Iz kompleksne strukture sertifikacionog sistema izdvojeni su elementi koji se mogu uspešno proveriti tokom rada na studio projektu. Osim metodologije sertifikacije, akcenat je na upoznavanju sa projektantskim strategijama kojima se postižu visokovredni ekološki kvaliteti objekta.

KURIKULUM: LEED SISTEM I PROCES PROJEKTOVANJA