UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente I godine MAS Arhitektura 2015/16 (12.02.2016)
Konačan spisak studenata:
MASA-A12011 Studio 02A – A

broj šifra_______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
MODUL ARHITEKTURA
A14 MASA-A12011

STUDIO M02A – Projekat

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-VIDENOVIC

Corvin Promenade – Budimpešta | Foto © Andron Konyv, Budapest Modern, 2011.

STUDIO M02A – PROJEKAT:
AKTIVIRANJE POTENCIJALA GRADSKOG BLOKA – BGD ČUBURA

Nastavnik:
mr Aleksandar Videnović, docent

Istraživanje mogućnosti kvalitetnog i savremenog aktiviranja potencijala prostora gradskog bloka, odnosno njegove obnove i rekonstrukcije. U okruženju ambijenta Čubure na Vračaru u Beogradu, tretiraju se u urbanističko – arhitektonskom smislu delovi blokova koji su u neposrednom kontaktu sa Čuburskim parkom. Traga se za adekvatnim načinima osmišljavanja savremenih potrebnih sadržaja, definisanih širim tematskim okvirom (višenamenski gradski centri sa raznovrsnim namenskim sklopovima, odnosno javni gradski prostor ili sadržaj sa karakterom javnog korišćenja i tretmana), u kontekstu potrebe za dovršavanjem formiranja optimalne fizičke strukture bloka.

KURIKULUM: AKTIVIRANJE POTENCIJALA GRADSKOG BLOKA – BGD ČUBURA FORMULAR: AKTIVIRANJE POTENCIJALA GRADSKOG BLOKA – BGD ČUBURA

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_FOTIRIC_o

Foto © Anđelka Marković

STUDIO M02A – PROJEKAT:
INKUBATOR+

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

U eri razvoja samostalnih malih biznisa, kao generatora razvoja, javlja se potreba za grupisanje srodnih delatnosti u arhitektonsku strukturu koja objedinjuje sve zajedničke potrebe korisnika. Boravak, rad, stvaralaštvo, sa jedne strane i potrebe za zajedničkim izložbenim i prodajnim prostorom, prostorom za edukaciju i zajedničkom logistikom (administracija, zanatske radionice, magacini, smeštaj i sl.) predstavljaju projektantski izazov. Studenti pronalaze odgovarajuću lokaciju, kontekstualizuju i konceptualizuju problem, a zatim kreiraju idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje sa elementima idejnog projekta, paralelno sa izradom prototipa upotrebnog predmeta sa seminaru.

KURIKULUM: INKUBATOR+ FORMULAR: INKUBATOR+

201516_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-CAGIC-MILOSEVIC

Kai Ziehl – Into the Light | Foto © Kai Ziehl

STUDIO M02A – PROJEKAT:
INTERPOLACIJA

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Istraživanje mogućnosti transformacije, redefinicije i afirmacije potencijala lokacije, arhitekturom i sadržajima.
Prostorni okvir: segment bloka u između ulica Tadeuša Košćuška, Uzun Mirkove, Cara Uroša i Cincar Jankove.

Odnos grada i arhitekture određen je urbanistički i tipološki u formu višenamenskih gradskih centara koji predstavljaju najraznovrsnije sklopove sadržaja čiji je krajnji ishod stvaranje javnih gradskih prostora ili, preciznije, prostora sa javnim korišćenjem. Poslovanje, administracija, trgovina, ugostiteljstvo, informaciono-prezentacioni sadržaji, rekreacija… jesu samo neki od sadržaja kojima se formuliše struktura zatvorenih / otvorenih, urbanih, aktivnih, komunikativnih prostora sa odlikama gradskog centra.

KURIKULUM: INTERPOLACIJA FORMULAR: INTERPOLACIJA

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-MILENKOVIC

Alan Dun – Cycling | Foto © Neil Thayer

STUDIO M02A – PROJEKAT:
KINETIČKI VRT, PAVILJON VINČANSKE KULTURE, Kalemegdan, Donji grad, Beograd

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Isprojektovati arhitektonsku situaciju u kojoj se ideja o mobilnosti savremenog čoveka pojavljuje u kategoriji njene formalno-funkcionalne i/ili filozofsko-estetske tematizacije. Intervencija se kreće u dijapazonu od projektovanja kinetičnosti u pejzažu do kinetičnosti samog pejzaža. Arhitektura se pojavljuje kao medij za prenošenje informacija o kulturi, poreklu, mitovima i čovečanstvu, sa jedne strane, dok se sa druge sama kinetičnost arhitektonske strukture može uzeti za prostorno-vremenski kadar u kojem se nalazi izabrana (jedinična, partikularna) informacija o tehnološki najnaprednijoj praistorijskoj kulturi u svetu.

KURIKULUM: KINETIČKI VRT, PAVILJON VINČANSKE KULTURE FORMULAR: KINETIČKI VRT, PAVILJON VINČANSKE KULTURE

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC

Izvor fotografije: Etsy

STUDIO M02A – PROJEKAT:
REFRESH : BLOK 41A

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Kroz istraživanje postojećih arhitektonskih programa, njihovu transformaciju i implementaciju u drugi prostorni kontekst istražuje se potencijal stvaranja događajnosti arhitekture izvan arhitektonskog, uticaj na šire drušveno polje kao i stvaranje nove konstelacije javnog (prostora). Nova konstelacija javnog (prostora), nastala preoblikovanjem postojećeg programa te promenama koje uslovljava drugi kontekst i novi prostorni odnosi, stvara mogućnost za uspostavljanje nove društvene situacije i reaktivno drugog programa. Postojeći programi (iz drugog prostora) se sakupljaju i osvežavaju na lokaciji u Bloku 41a na Novom Beogradu (CDO).

KURIKULUM: REFRESH : BLOK 41A FORMULAR: REFRESH : BLOK 41A

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-ABADIC

Izvor fotografije: GammaNine, obrada: Zoran Abadić

STUDIO M02A – PROJEKAT:
STANICA – PERON BRZOG VOZA

Nastavnik:
arh. Zoran Abadić, docent

Cilj zadatka je projektovanje prostornog sklopa kao elementa infrastrukture grada. U programskom smislu, radi se o postavci specifičnog sadržaja i finom podešavanju u odnosu na tumačenje konteksta – Beograda u statusu prestonice kulture. Stanica se može tumačiti kao mesto: trenutka i trajanja, bezgraničnog stanja i vremenskog ograničenja, veza i složenih odnosa, prepoznavanja i predstavljanja, neverbalnih komunikacija i kontakata, sučeljavanja i odustajanja, iščekivanja i doživljaja. U osnovi, zadatak je idejno arhitektonsko rešenje “Stanice”, mesta visokofrekventnog protoka energije, ljudi, robe i usluga – interaktivne tačke kulturološkog umrežavanja.

KURIKULUM: STANICA – PERON BRZOG VOZA FORMULAR: STANICA – PERON BRZOG VOZA

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-VUJA

Jovana Zorić – Pijaca Bajloni, Beograd

STUDIO M02A – PROJEKAT:
URBANI GENERATORI : MEDIJATEKA NA KOSANČIĆEVOM VENCU

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Urbani generatori predstavljaju koncept u kome se ideja objekta zamenjuje idejom urbanog pojačivača, arhitekturom koja je sposobna da sjedini i pojača urbanost prostora. Prostor tada nije predodređen funkcijom već je pre razvijen kroz tenzije,raznovrsnost i slojevitost. Ovo je prigodan pojam za stanovište po kojem je moguće osmisliti meru zajedničkog prostora koji bitno utiče na dalju urbanizaciju i fizionomiju grada. Pravi ishod ovog istraživanja je stvaranje novih i nužno sinkretičkih arhitektonskih tipova i modela. Sam sadržaj ovih hibridnih stanja našeg svakodnevnog života lokalizovan je na medijateku sa drugim, raznovrsnijim sadržajima.

KURIKULUM: URBANI GENERATORI: MEDIJATEKA NA KOSANČIĆEVOM VENCU FORMULAR: URBANI GENERATORI: MEDIJATEKA NA KOSANČIĆEVOM VENCU