UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Iz Informatora 2015

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne i integrisane akademske studije polažu jedinstven prijemni ispit koji je klasifikacionog karaktera.

Polaganjem prijemnog ispita kandidat ima pravo konkurisanja samo na jedan ili na oba studijska programa.

Prijemni ispit se realizuje u vidu testa, u toku jednog dana, u jednoj smeni, u trajanju od najviše dva sata.

Test se sastoji iz dva dela, i to:

prvi deo testa – pitanja iz različitih oblasti kulture relevantnih za studije arhitekture, boduje se sa najviše trideset poena i
drugi deo testa – razumevanje i logičko zaključivanje, boduje se sa najviše trideset poena.

Test se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.

Kandidat na testu može osvojiti maksimalnih šezdeset poena.

Prijemni ispit ima klasifikacioni karakter.

  • Pravo na rangiranje radi upisa stiče kandidat koji je polagao prijemni ispit.
  • Ukoliko broj kandidata koji su upisali prvu godinu studija u prvom konkursnom roku (jun 2015. godine) bude manji od broja propisanog odlukom o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa prvog stepena Arhitektonskog fakulteta, Arhitektonski fakultet će najkasnije do 22. jula 2015. godine objaviti broj slobodnih mesta za drugi konkursni rok.