UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Iz Informatora 2015

 • Prijavljivanje kandidata obaviće se 24., 25. i 26. juna prema sledećem rasporedu:
Kandidati čija prezimena počinju slovom: Vreme prijavljivanja
Kandidata:
Sreda, 24.06.2015. Sala 217 A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I od 10.00h do 16.00h
Četvrtak, 25.06.2015. Sala 217 J, K, L, LJ, M, N, NJ, O, P, R od 10.00h do 16.00h
Petak, 26.06.2015. Sala 217 S, T, Ć, U, F, H, C, Č, DŽ, Š od 10.00h do 16.00h

 

 • Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima iz srednje škole, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta www.arh.bg.ac.rs
  petak, 26. jun 2015. godine u 20 sati.
 • Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu u srednjoj školi (tehničke greške),
  ponedeljak, 29. jun 2015. od 11-12 sati u računarskom centru arhitektonskog fakulteta.
 • ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA
  SREDA, 01. JUL 2015. GODINE, U 10 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU
 • Isticanje rasporeda kandidata po salama na oglasnoj tabli Fakulteta
  sreda, 01. jul 2015. godine u 8 sati.
 • Kandidati su dužni da u sredu, 01. jula 2015. godine dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.
 • Isticanje preliminarne rang liste najkasnije
  subota, 04. jul 2015. u 23 sata.
 • Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi
 • Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, isključivo lično, u pisanom obliku na obrascu koji će dobiti prilikom podnošenja žalbe, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste
  nedelja, 05. jul 2015. od 09 do 15 sati i ponedeljak, 06. jul 2015. od 09 do 12 sati
  u sobi 215a.
 • Uvid u radove za kandidate koji su podneli žalbu Komisiji
  ponedeljak, 06. jul 2015. u 14 sati u sali 217.
 • Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu
  ponedeljak, 06. jul 2015. do 20 sati.
 • Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, isključivo lično, u pisanom obliku na obrascu koji će dobiti prilikom podnošenja žalbe, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata,
  utorak, 07. jul 2015. od 09 do 20 sati u sobi 215a.
 • Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu
  sreda, 08. jul 2015. do 11 sati.
 • Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta www.arh.bg.ac.rs
  sreda, 08. jul 2015. godine do 12 sati.
 • Upis kandidata:
  – subota, 11. jul 2015. godine od 10 do 20 sati, u sobi 217, za kandidate koji su rangirani u okviru kvote za budžetske studente, na oba studijska programa.
  – nedelja, 12. jul 2015. godine u 10 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis, do popune budžetskih mesta na oba studijska programa, a nalaze se u okviru kvote definisane za upis na budžet. Od 14 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate, koji su stekli pravo na upis, do popune kvote za samofinansirajuće studente na Integrisanim akademskim studijama.
  – ponedeljak, 13. jul 2015. godine u 10 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis do popune kvote za samofinansirajuće studente na studijski program Osnovnih akademskih studija, zaključno sa rednim brojem 304 na rang listi.
  Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 11., 12., i 13. jula, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnoj rang listi.
  – utorak 14. jula 2015. godine u 10 sati ispred sobe 217, Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na oba studijska programa.