UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
SPAF_Logo

Studentski parlament Arhitektonskog fakulteta

Osnovni zadatak Studentskog parlamenta Arhitektonskog fakulteta (SPAF) je zaštita prava i zastupanje interesa svih studenata Arhitektonskog fakulteta kao i podizanje kvaliteta svih procesa u nastavi koja se odvija na Fakultetu. SPAF ima ukupno 17 članova – po 3 predstavnika sa svake godine osnovnih i master akademskih studija + 2 studenta doktorskih akademskih studija. Izabrani studenti, postaju članovi SPAF-a i biraju STUDENTA PRODEKANA i PREDSEDNIKA PARLAMENTA.

SPAF je imao odlučujuću ulogu u stvaranju boljih uslova upisa i drugih studentskih pitanja na Fakultetu, organizovanjem više akcija za poboljšanje studentskog položaja, u periodu od 2006. godine, pa sve do danas.

Predsednik Studentskog parlamenta:

Student prodekan:

Predstavnici Studentskog parlamenta

Predstavnici Studentskog parlamenta za školsku 2019/20. godinu:

OAS i IAS Arhitektura 2019/20 – I godina:

 OAS i IAS Arhitektura 2019/20 – III godina:

MAS 2019/20 – I i IASA 2019/20 – IV godina:

MAS 2019/20 – II i IASA 2019/20 – V godina:

Studentske vesti