UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Ahenu (Faculty for Architecture, RWTH Aachen University) posetili su naš fakultet u utorak, 21. maja 2024. godine u okviru studijske ekskurzije sprovedene u Beogradu. Povod ekskurzije predstavlja obilazak lokacije projektnog zadatka, kojom će se studenti baviti u toku letnjeg semestra. Prilikom posete našem fakultetu, organizovana je panel sesija u okviru koje su održana predavanja sa diskusijom od strane prof. dr Uroša Radosavljevića, kao i prof. dr Ane Nikezić i ass. Relje Petrovića. 

 Program susreta je počeo predavanjem prof. dr Uroša Radosavljevića pod nazivom URBAN GOVERNANCE, PLANNING AND DEVELOPMENT OF BELGRADE. Izlaganje je obuhvatalo teme sa polja planiranja i razvoja Beograda od sredine 19. veka do savremenog doba: od obnove Beograda posle perioda Otomanske vladavine, socijalističkog planskog razvoja Novog Beograda, problema neformalne i nelegalne gradnje 1990-ih, do savremenog urbanog upravljanja, planiranja i razvoja. 

 Drugo predavanje su održali prof. dr Ana Nikezić i ass. Relja Petrović sa naslovom HERITAGE in between. Namera je bila da se predstave aktuelni fenomeni u tretmanu graditeljskog nasleđa. Fokus je bio na modernističkom nasleđu 20. veka i problematizovanju njegovog položaja između institucija zaštite, javnog mnjenja i novih projektantskih praksi. 

 Predavanja su pratile diskusije sa studentima i gostujućim nastavnim osobljem. Prisustvovalo je preko dvadeset studenata iz Ahena, prof. Sabine Bruk Durkop (Sabine Brück-Dürkop), prof. Fred Humble (Fred Humble), ass. Veljko Dinić i dr Daša Kuletskaja (Dasha Kuletskaya) koji će zajedno učestvovati na M1 Studio projektu pod nazivomDas Hotel Belgrad“. 

1_Naslovna-BG-Ahen

2_BG-Ahen

3_BG-Ahen

4_BG-Ahen

5_BG-Ahen

6_BG-Ahen