UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA 2020/21.

Od školske 2019/20. godine, sve informacije za nastavnike i studente nalaziće se na ArhPortalu našeg Fakulteta:

ARH PORTAL

Pristup tim podacima imaju svi studenti i svi zaposleni Arhitektonskog fakulteta u Beogradu koji imaju nalog na našem serveru.

U delu Uputstva nalaze se sva uputstva za pristup raznim servisima.

U delu Oglasna tabla nalaziće se sve informacije koje službe Fakulteta daju studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju.

U delu Akademske Studije Arhitekture nalaziće se sve informacuje vezane za predmete na svim studijskim programima našeg Fakulteta.

Vest: Kodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu 2018

Molimo nastavnike, istraživače i saradnike da se upoznaju sa ovim kodeksom, kao i sa propisima našeg Univerziteta koji se odnose na ostvarivanje i unapređenje etičkih standarda:

Kodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu (21.02.2018.) – Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj

Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu u Beogradu (10.07.2016) – Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 193

Poštovane koleginice i kolege, obaveštavamo vas da je Arhitektonski fakultet u Beogradu počeo sa izradom svog plana integriteta. Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih službi i javnih preduzeća u skladu sa Smernicama za njihovu izradu i sprovođenje koje je izradila Agencija. Opširnije pročitajte u vesti: Arhitektonski fakultet u Beogradu počeo sa izradom svog plana integriteta.

ISPITNI ROKOVI 2019/20.

OKTOBARSKI 2 ISPITNI ROK 2019/20.

OKTOBARSKI ISPITNI ROK 2019/20.

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019/20.

JUNSKI 2 ISPITNI ROK 2019/20.

JUNSKI ISPITNI ROK 2019/20.

FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2019/20.

JANUARSKI ISPITNI ROK 2019/20.

TERMINSKI PLAN

Popunjeni formulari kurikuluma se ne šalju Redakcije vebsajta, već Rukovodiocima/Koordinatorima studijskih celina i/ili Sekretarima departmana. Hvala na razumevanju.

Veb stranica Biblioteke Arhitektonskog fakulteta je dopunjena i sada sadrži nove, veoma korisne informacije vezane za pretraživanje celokupnog fonda biblioteke. Na raspolaganju su vam linkovi do: elektronskih kataloga, Virtuelne biblioteke Srbije, Konzorcijuma Biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) koji sakuplja naučnu literaturu u elektronskom obliku, Citatne baze podataka (Web of Science, SCOPUS i SCIndeks) i slično.

Posebno su zanimljivi resursi koji su vam na raspolaganju: Open Access – Otvoreni pristup naučnim radovima u elektronskoj formi, a korišćenje bez novčane nadoknade, ROAR – Registry of Open Access Repositories, DOAJ – Directory of Open Access Journals, OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories; naučne bibliografije za zaposlene E-CRIS.SR lista za Arhitektonski fakultet u Beogradu; Upozorenje na „predatorske“ časopise i izdavače; preporuke autorima gde objaviti i korisni linkovi…

Ukoliko stvarate akademske tekstove, onda obavezno posetite update-ovanu veb stranicu naše Bibilioteke.

BIOGRAFIJE NASTAVNOG OSOBLJA

Ovde možete da preuzmete:

Formular za biografiju nastavnog osoblja

Obavezno je dostaviti biografiju na srpskom (na ćirilici) i na engleskom jeziku u traženom formatu. Biografiju poslati kao fajl sa nazivom Prezime_Ime.doc ili Prezime_Ime.docx. U prilogu biografije je obavezno dostaviti ličnu fotografiju (ne previše formalnu) sa minimalnim dizmenzijama 800 x 600 piksela (rezolucija 300dpi), naslovljenu kao: Prezime_Ime.jpg.

Biografiju i fotografiju poslati na adresu: redakcijasajta@arh.bg.ac.rs