UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
Slider control shadow

OBAVEŠTENJE

Od školske 2019/20. godine, sve informacije za nastavnike i studente nalaziće se na ArhPortalu našeg Fakulteta:

ARH PORTAL

Pristup tim podacima imaju svi studenti i svi zaposleni Arhitektonskog fakulteta u Beogradu koji imaju nalog na našem serveru.

U delu Uputstva nalaze se sva uputstva za pristup raznim servisima.

U delu Oglasna tabla nalaziće se sve informacije koje službe Fakulteta daju studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju.

U delu Akademske Studije Arhitekture nalaziće se sve informacuje vezane za predmete na svim studijskim programima našeg Fakulteta.

OBAVEŠTENJE O STUDENTSKIM SERVISIMA

Studenti Arhitektonskog fakulteta imaju pristup sledećim servisima i resursima: 1)Office 365 education, 2) EDUROAM, 3) E-student, 4) ArhPortal, itd.

Svi studenti koji se upišu na Arhitektonski fakultet dobijaju dva naloga:

1) Prilikom samog upisa dobijaju nalog za pristup portalu E-student. Za sve informacije u vezi ovog portala i naloga nadležna je Studentska služa AF.

2) Drugi nalog se otvara automatski po završenom upisu svih studenata na svim nivoima studijskih programa i taj drugi nalog se koristi za pristup svim drugim resursima osim portala E-student. Za ovaj nalog i resurse nadležan je Računarski centar AF.

Detaljnije informacije i uputstvo za navedene studentske servise dostupni su  na sledećem linku:

STUDENTSKI SERVISI
INFORMACIJE ZA 2021/22
 1. ODLUKA O REALIZACIJI ISPITA NA PREDMETIMA ANALIZA GRAFIČKE FORME I GRAFIČKE MATRICE (12.08.2022.)
 2. TERMINSKI PLAN – septembar 2022. godine IZMENA (19.08.2022.)
 3. PROLEĆNI SEMESTAR – zauzeće po salama/predavanja i vežbe (23.03.2022.)
 4. RASPORED NASTAVE – PROLEĆNI SEMESTAR po godinama studija (23.03.2022.)
 5. PROTOKOL SPROVOĐENJA NASTAVE U NASTAVKU PROLEĆNOG SEMESTRA Školska 2021-2022.godina (23.03.2022.)
 6. RASPORED NASTAVE – PROLEĆNI SEMESTAR po godinama studija (14.02.2022.)
 7. PROLEĆNI SEMESTAR – zauzeće po salama/samo vežbe (14.02.2022.)
 8. PROTOKOL SPROVOĐENJA NASTAVE U PROLEĆNOM SEMESTRU (10.02.2022.)
 9. ODLUKA O VANREDNOM ISPITNOM ROKU (27.12.2021.)
 10. PROTOKOL SPROVOĐENJA JANUARSKOG ISPITNOG ROKA (14.01.2022.)
 11. PROTOKOL SPROVOĐENJA DRUGE KOLOKVIJUMSKE NEDELJE (9.12.2021)
 12. RASPORED NASTAVE – JESENJI SEMESTAR po godinama studije: 1,2. i 3. godina OASA i IASA (10.10.2021)
 13. RASPORED NASTAVE – JESENJI SEMESTAR po godinama studije: 1, 2. godina MAS i 4, 5- godina IASA (10.10.2021)
 14. PLAN REALIZACIJE NASTAVE za školsku 2021/22 (10.10.2021)
 15. JESENJI SEMESTAR – zauzeće po salama (10.10.2021)
 16. SPISAK 1. godina OASA i IASA – ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE (2.102021)
 17. Odluka o izjednačavanju položenih ispita akreditacije 2014. sa akreditacijom 2021. (28.06.2021)
 18. Odluka o upisu na više godine studija sa drugih visokoškolskih ustanova 2021/22 (28.06.2021)
 19. Odluka o uslovima za upis studenata na više godine studija od 1.09.2021. (28.6.2021)
 20. Odluka o broju budžetskih studenata na višim godinama studija u školskoj 2021/21 (28. 06.2021)
ISPITNI ROKOVI 2019/20.

OKTOBARSKI 2 ISPITNI ROK 2019/20.

OKTOBARSKI ISPITNI ROK 2019/20.

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019/20.

JUNSKI 2 ISPITNI ROK 2019/20.

JUNSKI ISPITNI ROK 2019/20.

FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2019/20.

JANUARSKI ISPITNI ROK 2019/20.

TERMINSKI PLAN

Popunjeni formulari kurikuluma se ne šalju Redakcije vebsajta, već Rukovodiocima/Koordinatorima studijskih celina i/ili Sekretarima departmana. Hvala na razumevanju.

BIOGRAFIJE NASTAVNOG OSOBLJA

Ovde možete da preuzmete:

Formular za biografiju nastavnog osoblja

Obavezno je dostaviti biografiju na srpskom (na ćirilici) i na engleskom jeziku u traženom formatu. Biografiju poslati kao fajl sa nazivom Prezime_Ime.doc ili Prezime_Ime.docx. U prilogu biografije je obavezno dostaviti ličnu fotografiju (ne previše formalnu) sa minimalnim dizmenzijama 800 x 600 piksela (rezolucija 300dpi), naslovljenu kao: Prezime_Ime.jpg.

Biografiju i fotografiju poslati na adresu: redakcijasajta@arh.bg.ac.rs

© [2013 - 2018] Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski Fakultet | University of Belgrade - Faculty of Architecture