UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju završnog rada MAS 2018/19 i IAS 2018/19 (18.06.2019)

STUDIJSKI PROGRAMI: IAS-Arhitektura, MAS-Arhitektura, MAS-Unutrašnja arhitektura i MAS-Integralni urbanizam

Dokumente možete preuzeti ovde:

Master završni rad 2018/19: FINALNI RASPORED ODBRANA Master završni rad 2018/19: PROTOKOL O POLAGANJU ZAVRŠNOG RADA

Obaveštenje za ArhPortal (12.03.2019)
Obaveštavaju se nastavnici da je stari ArhPortal premešten na novu veb adresu koja se nalazi u okviru servisa Microsoft Office 365: ArhPortal. Sada su nastavnici u mogućnosti da koriste isti. Molimo vas da se na novi ArhPortal logujete vašim korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za fakultetski mejl. Hvala na razumevanju.

Veb stranica Biblioteke Arhitektonskog fakulteta je dopunjena i sada sadrži nove, veoma korisne informacije vezane za pretraživanje celokupnog fonda biblioteke. Na raspolaganju su vam linkovi do: elektronskih kataloga, Virtuelne biblioteke Srbije, Konzorcijuma Biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) koji sakuplja naučnu literaturu u elektronskom obliku, Citatne baze podataka (Web of Science, SCOPUS i SCIndeks) i slično.

Posebno su zanimljivi resursi koji su vam na raspolaganju: Open Access – Otvoreni pristup naučnim radovima u elektronskoj formi, a korišćenje bez novčane nadoknade, ROAR – Registry of Open Access Repositories, DOAJ – Directory of Open Access Journals, OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories; naučne bibliografije za zaposlene E-CRIS.SR lista za Arhitektonski fakultet u Beogradu; Upozorenje na „predatorske“ časopise i izdavače; preporuke autorima gde objaviti i korisni linkovi…

Ukoliko stvarate akademske tekstove, onda obavezno posetite update-ovanu veb stranicu naše Bibilioteke.

Vest: Kodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu 2018
Molimo nastavnike, istraživače i saradnike da se upoznaju sa ovim kodeksom, kao i sa propisima našeg Univerziteta koji se odnose na ostvarivanje i unapređenje etičkih standarda:
Kodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu (21.02.2018.) – Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj
Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu u Beogradu (10.07.2016) – Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 193

Poštovane koleginice i kolege, obaveštavamo vas da je Arhitektonski fakultet u Beogradu počeo sa izradom svog plana integriteta. Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih službi i javnih preduzeća u skladu sa Smernicama za njihovu izradu i sprovođenje koje je izradila Agencija. Opširnije pročitajte u vesti:
Arhitektonski fakultet u Beogradu počeo sa izradom svog plana integriteta.

ISPITNI ROKOVI 2018/19


OKTOBARSKI 2 ISPITNI ROK 2018/19

OKTOBARSKI ISPITNI ROK 2018/19
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2018/19
JUNSKI 2 ISPITNI ROK 2018/19 – ver. 02 (18.06.2019 NOVO )
JUNSKI ISPITNI ROK 2018/19 – ver. 06 (19.06.2019 NAJNOVIJE )
FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2018/19 – ver. 03 (28.02.2019)
JANUARSKI ISPITNI ROK 2018/19 – ver. 06 (04.02.2019)

Moli se nastavno osoblje da popunjene formulare za kurikulume NE ŠALJE na email adresu Redakcije vebsajta, već Rukovodiocima studijskih celina ili Sekretarima departmana, kako ne bi došlo do zabune. Hvala na razumevanju.

BIOGRAFIJE NASTAVNOG OSOBLJA

Ovde možete da preuzmete:

Formular za biografiju nastavnog osoblja

Obavezno je dostaviti biografiju na srpskom (na ćirilici) i na engleskom jeziku u traženom formatu. Biografiju poslati kao fajl sa nazivom Prezime_Ime.doc ili Prezime_Ime.docx. U prilogu biografije je obavezno dostaviti ličnu fotografiju (ne previše formalnu) sa minimalnim dizmenzijama 800 x 600 piksela (rezolucija 300dpi), naslovljenu kao: Prezime_Ime.jpg.

Biografiju i fotografiju poslati na adresu: redakcijasajta@arh.bg.ac.rs