UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE

Od školske 2019/20. godine, sve informacije za nastavnike i studente nalaziće se na ArhPortalu našeg Fakulteta:

ARH PORTAL

Pristup tim podacima imaju svi studenti i svi zaposleni Arhitektonskog fakulteta u Beogradu koji imaju nalog na našem serveru.

U delu Uputstva nalaze se sva uputstva za pristup raznim servisima.

U delu Oglasna tabla nalaziće se sve informacije koje službe Fakulteta daju studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju.

U delu Akademske Studije Arhitekture nalaziće se sve informacuje vezane za predmete na svim studijskim programima našeg Fakulteta.

OBAVEŠTENJE O STUDENTSKIM SERVISIMA

Studenti Arhitektonskog fakulteta imaju pristup sledećim servisima i resursima: 1)Office 365 education, 2) EDUROAM, 3) E-student, 4) ArhPortal, itd.

Svi studenti koji se upišu na Arhitektonski fakultet dobijaju dva naloga:

1) Prilikom samog upisa dobijaju nalog za pristup portalu E-student. Za sve informacije u vezi ovog portala i naloga nadležna je Studentska služa AF.

2) Drugi nalog se otvara automatski po završenom upisu svih studenata na svim nivoima studijskih programa i taj drugi nalog se koristi za pristup svim drugim resursima osim portala E-student. Za ovaj nalog i resurse nadležan je Računarski centar AF.

Detaljnije informacije i uputstvo za navedene studentske servise dostupni su  na sledećem linku:

STUDENTSKI SERVISI
ISPITNI ROKOVI 2019/20.

OKTOBARSKI 2 ISPITNI ROK 2019/20.

OKTOBARSKI ISPITNI ROK 2019/20.

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019/20.

JUNSKI 2 ISPITNI ROK 2019/20.

JUNSKI ISPITNI ROK 2019/20.

FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2019/20.

JANUARSKI ISPITNI ROK 2019/20.

TERMINSKI PLAN

Popunjeni formulari kurikuluma se ne šalju Redakcije vebsajta, već Rukovodiocima/Koordinatorima studijskih celina i/ili Sekretarima departmana. Hvala na razumevanju.

BIOGRAFIJE NASTAVNOG OSOBLJA

Ovde možete da preuzmete:

Formular za biografiju nastavnog osoblja

Obavezno je dostaviti biografiju na srpskom (na ćirilici) i na engleskom jeziku u traženom formatu. Biografiju poslati kao fajl sa nazivom Prezime_Ime.doc ili Prezime_Ime.docx. U prilogu biografije je obavezno dostaviti ličnu fotografiju (ne previše formalnu) sa minimalnim dizmenzijama 800 x 600 piksela (rezolucija 300dpi), naslovljenu kao: Prezime_Ime.jpg.

Biografiju i fotografiju poslati na adresu: redakcijasajta@arh.bg.ac.rs

© [2013 - 2018] Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski Fakultet | University of Belgrade - Faculty of Architecture