UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vest: Kodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu 2018
Molimo nastavnike, istraživače i saradnike da se upoznaju sa ovim kodeksom, kao i sa propisima našeg Univerziteta koji se odnose na ostvarivanje i unapređenje etičkih standarda:
Kodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu (21.02.2018.) – Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj
Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu u Beogradu (10.07.2016) – Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 193

Poštovane koleginice i kolege, obaveštavamo vas da je Arhitektonski fakultet u Beogradu počeo sa izradom svog plana integriteta. Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih službi i javnih preduzeća u skladu sa Smernicama za njihovu izradu i sprovođenje koje je izradila Agencija. Opširnije pročitajte u vesti:
Arhitektonski fakultet u Beogradu počeo sa izradom svog plana integriteta.

ISPITNI ROKOVI 2018/19

OKTOBARSKI 2 ISPITNI ROK 2018/19
OKTOBARSKI ISPITNI ROK 2018/19
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2018/19
JUNSKI 2 ISPITNI ROK 2018/19
JUNSKI ISPITNI ROK 2018/19
FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2018/19
JANUARSKI ISPITNI ROK 2018/19 – ver. 03 (27.12.2018 NOVO )

FORMULARI KURIKULUMA

Moli se nastavno osoblje da popunjene formulare za kurikulume ne šalje na email adresu Redakcije vebsajta, već rukovodiocima studijskih celina ili sekretarima departmana, kako ne bi došlo do zabune. Hvala na razumevanju.

Formulari kurikuluma za kurseve studijskog programa:
OASA – IASA – I godina – svi kurikulumi.zip
OASA – IASA – II godina – svi kurikulumi.zip
OASA – IASA – III godina – svi kurikulumi.zip


MASA (I godina) – IASA (IV godina) – JESENJI SEMESTAR.zip
MASA (I godina) – IASA (IV godina) – PROLEĆNI SEMESTAR.zip

MASA (II godina) – IASA (V godina) – JESENJI SEMESTAR.zip
MASA (II godina) – IASA (V godina) – PROLEĆNI SEMESTAR.zip ( NOVO )

NAPOMENA:
.ZIP fajl prvo preuzeti – sačuvati na svoj kompjuter i raspakovati.
U folderu sa raspakovanim fajlovima naći odgovarajući .PDF koji treba popuniti.

BIOGRAFIJE NASTAVNOG OSOBLJA

Ovde možete da preuzmete:

Formular za biografiju nastavnog osoblja

Obavezno je dostaviti biografiju na srpskom (na ćirilici) i na engleskom jeziku u traženom formatu. Biografiju poslati kao fajl sa nazivom Prezime_Ime.doc ili Prezime_Ime.docx. U prilogu biografije je obavezno dostaviti ličnu fotografiju (ne previše formalnu) sa minimalnim dizmenzijama 800 x 600 piksela (rezolucija 300dpi), naslovljenu kao: Prezime_Ime.jpg.

Biografiju i fotografiju poslati na adresu: redakcijasajta@arh.bg.ac.rs