УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Belgrade Scapes LAB | Фото: Реља Иванић

IAA 2015

Osnovni ciljevi ovog stručnog skupa jesu edukacija i otvaranje multidisciplinarnog teorijskog diskursa kao polazišta za razvijanje metodologije u procesu obnove ugroženih područja.

Ovaj skup ima za cilj da okupi profesore i stručnjake sa Beogradskog Univerziteta koji će u jednom danu održati niz kratkih predavanja o planiranju, projektovanju i izgradnji naselja ugroženih u poplavama i klizištima. Nakon predavanja će biti održane trodnevne radionice koje će biti realizovane u saradnji mentora sa Arhitektonskog fakulteta i studenata sa Beogradskog Univerziteta. Cilj radionica je stvaranje konkretnih produkata, različitih u zavisnosti od radionice, koji bi bili prvi doprinos naših studenata i profesora kao odgovor na postojeću situaciju. U saradnji sa upravom Fakulteta rezultati radionica će biti publikovani na odgovarajući način.