UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 2. semestar Date: 19/09/2014 Ključne reči: ,
oostende-beach_o
Oostende Beach

MASU – I godina – 2. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 2. semestar: Kurs MASU M2.2. – Održivi urbani razvoj

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema rasporedu za prolećni semestar 2014/15.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema terminskom planu za prolećni semestar 2014/15.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Prema detaljnom rasporedu predavanja.

NASTAVNICI:
mr Biserka Mitrović, docent
mr Jelena Živković, docent
dr Danijela Milovanović Rodić, docent

GOSTUJUĆI PREDAVAČI:
dr Tijana Crnčević
mr Ranka Gajić

SARADNIK U NASTAVI:
dipl.inž.arh. Branislav Antonić, student doktorskih studija

BROJ KABINETA: 246

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11 3218746

EMAIL:
biserkamitrovic@gmail.com
antonic22@gmail.com

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Upoznavanje sa problematikom održivosti, planiranja i izgradnje gradova u skladu sa principima i kriterijumima održivosti, i osposobljavanje studenata za učešće u profesionalnim aktivnostima urbanističkog planiranja i projektovanja održivih gradova i naselja.
Upoznavanje sa doktrinom održivosti, ulogom, obuhvatom i domenom u oblasti urbanog planiranja i urbanog dizajna;
Upoznavanje sa elementima i sadržajem relacije održivosti prema fizičkom prostoru, modelima kreiranja urbanog prostora i mehanizmima upravljanja prostornim procesima.
Istraživanje odnosa urbanističkog planiranja, urbanog dizajna i projektovanja u kontekstu održivosti.

SADRŽAJ NASTAVE:
Upoznavanje sa osnovnim pitanjima uloge, obuhvata i domena održivosti.
Sticanje znanja o održivom razvoju i održivom gradu, kao i načinima i metodama usmeravanja razvoja u skladu sa doktrinom održivosti.
Osnovne tematske oblasti su vezane za:

  • ekološki, socijalni, ekonomski, prostorni, institucionalni i druge aspekte održivosti;
  • prostorno-naseljsku održivost; održive zajednice;
  • planiranje i izgradnju održivog grada, predela i ruralnog područja;
  • održivi urbani dizajn;
  • kriterijume i standarde održivosti;
  • urbanu obnovu u kontekstu održivog razvoja;
  • metodologiju i proces planiranja; učesnike u održivom procesu planiranja.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Interaktivna predavanja, analiza slučajeva, individualni i grupni projekti, istraživački projekti, prezentacije. Formiranje seta principa i kriterijuma.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M2.2. – Održivi urbani razvoj

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter