УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 6 – Геометрија архитектонске форме Date: 10/07/2013 Кључне речи:

Модул 6 – Геометрија архитектонске форме

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 6 – Геометрија архитектонске форме: Курс 6.2. – Геометрија облика 2

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Предавања и вежбања одржавају се у великом амфитетару Архитектонског факултета у два термина (сваки за по једну студентску групу): средом од 15.00-17.00 и од 17.00-19.00 сати

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (писмени испит)::
Према Статуту Архитектонског факултета

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
1. колоквијум – 8. недеља активне наставе
2. колоквијум – 15. недеља активне наставе

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Упознавање студената са начинима ”просторног” приказивања архитектонско-урбанистичких форми у две димензије – у косој пројекцији и перспективи, са методом тзв. перспективне реституције, фотомонтаже, као и истраживањем утицаја осветљења на својства простора и визуелни утисак.

НАСТАВНИК:
др Ђорђе Ђорђевић, доцент

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
доц. др Гордана Ђукановић, спољни сарадник
инж. арх. Душан Филиповић, демостратор
студ. арх. Јована Лукић – демонстратор

БРОЈ КАБИНЕТА: 349а

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
среда 19.00 сати – кабинет 349а

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218 758

ЕМАИЛ:

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
На предмету се врши упознавање студената са начинима „просторног“ приказивања архитектонско-урбанистичких форми у две димензије – у косој пројекцији и перспективи, са методом тзв. перспективне реституције одн. фотомонтаже, као и истраживањем утицаја осветљења на својства простора и визуелни утисак. У том смислу, предмет развија вештине:
• конструисања косе пројекције и перспективних приказа архитектонских и урбанистичких простора,
• реконструисања геометријских својстава архитектонских и урбанистичких простора приказаних на фотографијама (реституција),
• фотомонтаже,
• конструисања сенке за задати извор светлости – у различитим типовима 2Д приказа, и
• ”тродимензионалног мишљења” у фази архитектонско-урбанистичког пројетовања – коришћењем погодности виртуелних CAАD 3Д простора.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ:
Предмет је обавезан са додељених 2 ЕСПБ. Студенти наставу похађају једном недељно, са оптерећењем од једног часа предавања и једног часа провежбавања.
У другом семестру основних студија, активна настава (у школи) траје 15 радних недеља у оквиру којих је студенту на располагању укупно 56 сати за рад на предмету (на свим предметима укупно 600 сати рада).
40 радних сати у току 15 радних недеља подразумева: 30 радних сати проведених у школи (један час предавања и један час провежбавања – (1+1) x 15 = 30) и 10 радних сати за рад код куће (или просечно 0.66 сати недељно – 0.66 x 15 = 10).
Испитни рок траје 5 радних недеља: студент има на располагању додатних 16 радних сати (3.2 x 5 = 16 сати – 2 радна дана) за припрему и полагање испита.

НАПОМЕНА: Није дозвољено оптерећење студената веће од овако димензионисаног.

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА:
Предмет води наставник са сарадницима у настави и на вежбањима.
План рада на предмету одређује предметни наставник.
Најмање 30 поена а највише 70 поена предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи.
Начим и критеријуме оцењивања утврђује наставник.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс 6.2. – Геометрија облика 2

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер