УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за архитектуру

Број кабинета: 349а

Ужа научна област:
Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме

Области истраживања:
Нацртна геометрија, архитектонска геометрија, визуелне илузије опажане у архитектонско-урбанистичким просторима и архитектонска фотограметрија

Арх. Ђорђе Ђорђевић рођен је 1966. године у Београду.. 1985 године уписује Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Током основних студија, стипендиста је фирме Енергопројект (1986-1991) и добитник великог броја награда и признања за постигнуте успехе у свом академском школовању.

 

Током студија (од 1989. године – све до дипломирања), демонстратор је на предметима Нацртна геометрија и Перспектива. 1991. године дипломира на на  истом факултету.

 

1991–1993. године похађа последипломске магистарске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, курс: Нацртна геометрија. 1994. године брани магистарску тезу, у којој се бави фундаменталним истраживањима из области перспективног представљања тродимензионалног простора – коришћењем апарата пројективне геометрије (чиме стиче титулу магистра техничких наука – област: Архитектура и урбанизам).

 

  1. године брани докторску дисертацију, у којој се бави мултидисциплинарним истраживањима из области едукације – на пољима архитектуре и визуелне перцепције/когниције (чиме стиче титулу доктора техничких наука – област: Архитектура и урбанизам).

 

Од 1992. године – до данас, запослен је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на предметима: Нацртна геометрија, Перспектива одн. Геометрија облика 1-2 и Визуелне комуникације – Геометрија облика.  Додатно, активно учествује и у факултетским ваннаставним активностима.

 

  1. године постаје члан Инжењерске Коморе Србије (поседује пројектантску лиценцу).

 

Активно се бави научним радом из следећих области: нацртне геометрије, архитектонске геометрије, визуелних илузија опажаних у архитектонско-урбанистичким просторима и архитектонске фотограметрије (првенствено у домену који се односи на питања софтверски реализоване перспективне реституције), као и стручним радом на пољима компјутерског 3Д моделовања/визуелизације и диггитализације у различитим дисциплинама,  у првом реду у архитектури и урбанизму. Као аутор или коаутор, учествује у изради бројних научних и стручних радова који су објављени у националној/међународној периодици и представљени на домаћим/међународним научним скуповима.

 

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=%C4%90or%C4%91evi%C4%87%2C+%C4%90or%C4%91e