УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 349а

Ужа научна област:
геометрија архитектонске форме

Области истраживања:
геометрија архитектонске форме; архитектонска фотограметрија

Арх. Ђорђе Ђорђевић рођен је 1966. године у Београду. Године 1985. уписује Универзитет у Београду – Архитектонски факултет. Током основних студија, стипендиста је фирме Енергопројект (1986–1991) и добитник великог броја награда и признања за постигнуте изванредне успехе у свом академском школовању. Током студија (од 1989. године – све до дипломирања), демонстратор је на предметима Нацртна геометрија и Перспектива. 1991. године дипломира на на истом факултету.

1991–1993. године похађа последипломске магистарске студије на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, курс: Нацртна геометрија. 1994. године брани магистарску тезу, у којој се бави фундаменталним истраживањима из области перспективног представљања тродимензионалног простора – коришћењем апарата пројективне геометрије (чиме стиче титулу магистра техничких наука – област: Архитектура и урбанизам).

2010. године брани докторску дисертацију, у којој се бави мултидисциплинарним истраживањима из области едукације – на пољима архитектуре и визуелне перцепције/когниције (чиме стиче титулу доктора техничких наука – област: Архитектура и урбанизам).

Од 1992. године (до данас) запослен је на истом факултету – на предметима:
Нацртна геометрија, Перспектива одн. Геометрија облика 1-4 и Визуелне комуникације – Геометрија облика. Додатно, активно учествује и у факултетским ваннаставним активностима.

2008. године постаје члан Инжењерске Коморе Србије (поседује пројектантску лиценцу).

Активно се бави научним радом из области нацртне геометрије, геометрије архитектонске форме и архитектонске фотограметрије (првенствено у домену који се односи на питања софтверски реализоване перспективне реституције), као и стручним радом на пољима компјутерског 3Д моделовања/визуелизације и диггитализације у различитим дисциплинама, у првом реду у архитектури и урбанизму.

Као аутор или коаутор, учествује у изради бројних научних и стручних радова који су објављени у националној/међународној периодици и представљени на домаћим/међународним научним скуповима.