UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 23 – Stručna praksa, ekskurzija ili letnja radionica Date: 10/12/2013 Ključne reči:

Modul 23 – Stručna praksa, ekskurzija ili letnja radionica

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 23 – Stručna praksa, ekskurzija ili letnja radionica: Kurs 23.1. – Stručna praksa

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. i 6. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 4 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
U toku letnjeg raspusta, 120 sati, odnosno tri nedelje.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja i odbrana grafičkog i seminarskih radova):
U toku septembarskog ispitnog roka, biće usklađeno sa ostalim obavezama studenata.

NASTAVNIK:
dr Milan Radojević, docent

SARADNIK U NASTAVI:
dr Tatjana Jurenić, asistent
dr Miloš Gašić, docent

BROJ KABINETA: 304

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11 3370190

EMAIL:
milan@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Cilj nastave je primena stečenih znanja i njihova provera u praksi. Student se upoznaje sa raznim fazama procesa realizacije objekta, od formiranja tehničke dokumentacije, odnosa sa klijentom, procedurom dobijanja raznih dozvola i saglasnosti, pa do konkretnog rada na izvođenju objekta i uloge arhitekte u nadzoru i kontroli kvaliteta radova.

SADRŽAJ NASTAVE:
Student provodi tri radne nedelje u projektnom birou ili na gradilištu. U projektnom birou treba da upozna strukturu firme i sistem rada, faze izrade tehničke dokumentacije, procedure dobijanja uslova i saglasnosti. Na gradilištu treba da upozna gradilišnu dokumentaciju, tehnologiju izvođenja radova, primenje ne materijale, sredstva za rad i ostale učesnike u građenju.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Student sam bira gradilište ili projektni biro gde će provesti stručnu praksu. Od izabrane firme treba da nabavi potvrdu koju predaje nastavniku ili saradniku na predmetu, do kraja maja. U toku juna (datum će biti naknadno objavljen) biće izvršena podela uputa i zadataka, odnosno uputstva za izradu seminarskog rada od strane rukovodećeg nastavnika. U toku prakse student piše dnevnik rada i seminarski rad. Ovaj postupak važi i za studente koji praksu obavljaju u inostranstvu (preko IAESTE-a ili u sopstvenoj režiji).

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter