UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 2 – Uvod u projektovanje Date: 30/09/2013 Ključne reči:
Une-Petite-Maison_1923_Le-Corbusier

Une Petite Maison, 1923, Le Corbusier

Modul 2 – Uvod u projektovanje

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 2 – Uvod u projektovanje: Kurs 2.4. – Elementi projektovanja

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 8 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Predavanja (Amfiteatar AF) : utorak 11:15 – 13:00
Vežbe (sale AF) : utorak 13:15 – 17:00

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja i odbrana elaborata – portfolia):
u skladu sa ispitnim rokom

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Prvi kolokvijum: četvrta nedelja / utorak, 11.03.2014. godine u terminu vežbi 13:15 – 17:00
Drugi kolokvijum: deveta nedelja / utorak, 15.04.2014. godine u terminu vežbi 13:15 – 17:00
Treći kolokvijum: petnaesta nedelja / utorak, 27.05.2014. godine u terminu vežbi 13:15 – 17:00

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Uočavanje, promišljanje, analiza i dimenzionisanje elemenata prostora, strukture i programa.

NASTAVNIK:
arh. Zoran Abadić, docent, rukovodilac kursa

SARADNIK:
arh. Jelena Bogosavljević, asistent, koordinator kursa

SARADNICI U NASTAVI/ ASISTENTI (BROJ SALE):
Miloš Đurasinović (218), Verica Međo (219), Dragana Ćirić (220), Ksenija Pantović (221), Ivana Rakonjac (222), Vesna Mila Čolić Damjanović (223), Milutin Cerović (224), Milena Delević Grbić (226), Srđan Marlović (227), Pavle Stamenović (228), Jelena Bogosavljević (230), Jelena Ristić Trajković (235), Aleksa Bijelović (301).

BROJ KABINETA: 244

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
utorak 13:15 – 14:00

TELEFON: +381 11 334 5473

EMAIL: elementi.projektovanja@gmail.com

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:
Sadržaj nastave je definisan u meri kojom se u kontinuitetu nastavlja sticanje znanja i veština arhitektonskog projektovanja iz prethodnog semestra započetih na kursu Prostor i oblik. Savladavaju se osnovni principi arhitektonskog i urbanističkog projektovanja i vežba osposobljavanje za kontrolu linije, površine i volumena kroz dimenzionisanje i oblikovanje prostora za stvarnu upotrebu uz zadatu funkciju. Studenti se uče da analiziraju sadržaj i razumeju osnovna načela organizovanja prostora u arhitekturi, i da razvijaju projekat od koncepta do idejnog arhitektonskog rešenja.

TERMINSKI PLAN NASTAVE:
Predmetna nastava se odvija jednom nedeljno sa dva časa predavanja + test i četiri časa vežbanja.
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi.
Student na predmetu od 8 ESPB raspolaže sa 160 radnih sati u toku 15 radnih nedelja što znači da je za rad kod kuće predviđeno 70 radnih sati, ili 4,66 sati nedeljno, s obzirom da na predmetu u školi student radi šest sati nedeljno.
Ispitni rok traje 5 radnih nedelja što znači da student ima na raspolaganju još 200 radnih sati za pripremu ispita, konsultacije i polaganje svih ispita na drugom semestru studija.
Student na predmetu od 8 ESPB ima na raspolaganju 53,33 sata za pripremu, konsultacije i polaganje ispita u ispitnom roku, ili ukupno 6,66 radnih dana.

Napomena: nije dozvoljeno veće opterećenje studenata od ovako dimenzionisanog.

STUDIJSKA PRAVILA:
Predmet vodi jedan nastavnik sa više saradnika u zavisnosti od broja formiranih studija, kao i sa starijim studentima volonterima. Plan rada na predmetu određuje nastavnik.
Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje pojedinačno svaki nastavnik.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter