УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 2 – Увод у пројектовање Date: 30/09/2013 Кључне речи:
Une-Petite-Maison_1923_Le-Corbusier

Une Petite Maison, 1923, Le Corbusier

Модул 2 – Увод у пројектовање

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 2 – Увод у пројектовање: Курс 2.4. – Елементи пројектовања

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 8 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Предавања (Амфитеатар АФ) : уторак 11:15 – 13:00
Вежбе (сале АФ) : уторак 13:15 – 17:00

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја и одбрана елабората – портфолиа):
у складу са испитним роком

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Први колоквијум: четврта недеља / уторак, 11.03.2014. године у термину вежби 13:15 – 17:00
Други колоквијум: девета недеља / уторак, 15.04.2014. године у термину вежби 13:15 – 17:00
Трећи колоквијум: петнаеста недеља / уторак, 27.05.2014. године у термину вежби 13:15 – 17:00

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Уочавање, промишљање, анализа и димензионисање елемената простора, структуре и програма.

НАСТАВНИК:
арх. Зоран Абадић, доцент, руководилац курса

САРАДНИК:
арх. Јелена Богосављевић, асистент, координатор курса

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ/ АСИСТЕНТИ (БРОЈ САЛЕ):
Милош Ђурасиновић (218), Верица Међо (219), Драгана Ћирић (220), Ксенија Пантовић (221), Ивана Ракоњац (222), Весна Мила Чолић Дамјановић (223), Милутин Церовић (224), Милена Делевић Грбић (226), Срђан Марловић (227), Павле Стаменовић (228), Јелена Богосављевић (230), Јелена Ристић Трајковић (235), Алекса Бијеловић (301).

БРОЈ КАБИНЕТА: 244

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
уторак 13:15 – 14:00

ТЕЛЕФОН: +381 11 334 5473

ЕМАИЛ: elementi.projektovanja@gmail.com

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Садржај наставе је дефинисан у мери којом се у континуитету наставља стицање знања и вештина архитектонског пројектовања из претходног семестра започетих на курсу Простор и облик. Савладавају се основни принципи архитектонског и урбанистичког пројектовања и вежба оспособљавање за контролу линије, површине и волумена кроз димензионисање и обликовање простора за стварну употребу уз задату функцију. Студенти се уче да анализирају садржај и разумеју основна начела организовања простора у архитектури, и да развијају пројекат од концепта до идејног архитектонског решења.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ:
Предметна настава се одвија једном недељно са два часа предавања + тест и четири часа вежбања.
Настава траје 15 радних недеља у школи.
Студент на предмету од 8 ЕСПБ располаже са 160 радних сати у току 15 радних недеља што значи да је за рад код куће предвиђено 70 радних сати, или 4,66 сати недељно, с обзиром да на предмету у школи студент ради шест сати недељно.
Испитни рок траје 5 радних недеља што значи да студент има на располагању још 200 радних сати за припрему испита, консултације и полагање свих испита на другом семестру студија.
Студент на предмету од 8 ЕСПБ има на располагању 53,33 сата за припрему, консултације и полагање испита у испитном року, или укупно 6,66 радних дана.

Напомена: није дозвољено веће оптерећење студената од овако димензионисаног.

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА:
Предмет води један наставник са више сарадника у зависности од броја формираних студија, као и са старијим студентима волонтерима. План рада на предмету одређује наставник.
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи.
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер