УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 13 – Статика конструкција 2 Date: 12/10/2013 Кључне речи:

Модул 13 – Статика конструкција 2

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 13 – Статика конструкција 2:  Курс 13.1. – Конструктивни системи

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
12:15-14:00 вежбе I група у салама 219, 223, 224, 228, 230, 235;
14:15-16:00 вежбе II група у салама 219, 223, 224, 228, 230, 235;
16:15-17:00 предавање у амфитеатру.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА: (предаја и одбрана графичког и семинарских радова):
Према наставном плану и програму за школску 2013/2014. годину.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Према наставном плану и програму који се доставља студентима.

НАЗИВ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА:
Пројектовање у обалсти конструктивних система – високи објекти и објекти великог распона.

НАСТАВНИК:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
мр Љиљана Арсић Паљић, асистент
мр Александра Ненадовић, асистент
арх. Јефто Терзовић, асистент
мр Саша Ђорђевић, асистент
арх. Миодраг Грбић, асистент
арх. Јелена Милошевић, докторант
арх. Зоран Шобић, докторант
арх. Предраг Несторовић, докторант
грађ. Милош Манески, докторант
арх. Матија Брковић, докторант

БРОЈ КАБИНЕТА: 348А

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Петком, 10:00-12:00 часова, у кабинету 348А.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218708

ЕМАИЛ:
enestorm@arh.bg.ac.rs

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ
Упознавање са развојем и новим конструктивним системима у циљу рационалне примене у архитектонском пројектовању. Систематски приступ избору конструктивног система према пројектном задатку. Координирање архитектонског и конструктивног оформљења објекта ради налажења оптималног решења.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ
Обавезни предмет одржава се једном недељно један час (предавања) и једном недељно два часа (вежбе)
Настава траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће рачунајући и испит.
За изборни предмет предвиђена су 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код куће).
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА
Предмет води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима.
План рада на предмету одређује наставник.
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи.
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер