УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 12 - Архитектонске конструкције, физика и инсталације Date: 12/10/2013 Кључне речи:

Модул 12 – Архитектонске конструкције, физика и инсталације

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 12 – Архитектонске конструкције, физика и инсталације:  Курс 12.3. – Инсталације у архитектури

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 4. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Предавања: уторак, од 13 до 15 часова.
Вежбе: среда, од 9 до 13 часова.

ТЕРМИН ПРЕДАЈЕ И ОДБРАНЕ ПРОЈЕКТА:
Коначна предаја пројекта: среда, 04. јун 2014.

НАСТАВНИЦИ:
др Лидија Ђокић, редовни професор
др Милан Радојевић, доцент

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
др Татјана Јуренић, асистент
Александра Костић, маст.инж.арх.
Катарина Славковић, маст.инж.арх.
Милош Аранђеловић, маст.инж.арх.
Милутин Миљуш, маст.инж.арх.

БРОЈ КАБИНЕТА: 304

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Биће накнадно објављено.

ТЕЛЕФОНИ: +381 11 3370190

ЕМАИЛ:
milan@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Сагледавање архитектонског објекта у целини и имплементација инсталационих мрежа у архитектонски објекат, уз уважавање конструктивног система. Упознавање студената са инсталационим потребама објеката различитих намена. Тако студенти стичу основна знања о инсталационим системима који омогућавају неопходан комфор у различитим објектима, као и простору који је неопходно обезбедити за њихово адекватно функционисање.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ
Упознавање студената са савременим инсталационим мрежама и уређајима у архитектонским објектима, њихова међусобна координација и просторне потребе у објектима, као и повезивање на градску инфраструктуру. Стечено знање користи студентима за правилан одабир одговарајућих система и њихово примењивање приликом пројектовања архитектонских објеката.
Оспособљавање студената за израду главних пројеката водовода и канализације за архитектонске објекте.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија кроз предавања еx-катедра и вежбе.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер